Bắc truyền
Phật thuyết Khổng Tước Chú Vương Kinh
Tác giả: Việt dịch: Tỳ kheo Thích Ấn Nghiêm
10/07/2554 14:12 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

PHẦN LƯỢC GIẢI

 

Tất cả trời, rồng, quỷ, thần là do nghiệp lực của mỗi loài tùy tâm phát hiện.

Ta há không thấy  các loài thú trên rừng sâu. Có loài thú lớn cũng hiền lành như voi. Trái lại, có loài thú rất dữ như sư tử, cọp, beo hoặc có loại giống người, như khỉ, đười ươi, có loại thú bình thường như hươu nai. Lại  các loại chim có cánh lớn bay cao và mau, cánh nhỏ bay thấp, gần. Còn chưa nói đến các loại sâu bọ trong rừng và những con ấu trùng nhỏ nhiệm trong cành cây, kẽ lá. Trong vũ trụ bao la có nhiều thế giới hệ, thì trong hành tinh chúng ta cũng đủ các giống loại ...v.v...

Như khế kinh Phật dạy: “Cái này có thì cái kia có. Cái này không thì cái kia không”, nên có những thế giới và chủng loại mà mắt ta không thấy, ta đừng tưởng rằng không có.

Vậy thế giới rất nhiều không kể xiết, cho nên chủng loại cũng rất nhiều không xiết kể.Vì tự tâm chúng ta không rõ chánh pháp, không biết đường tu giải thoát.

Tự tâm huân tập có hai loại:

<!--[if !supportLists]-->1. <!--[endif]-->Huân tập tư tưởng xấu nên cảm thọ quả báo xấu.

<!--[if !supportLists]-->2. <!--[endif]-->Huân tập tư tưởng tốt nên cảm thọ quả báo xấu.

Chúng sanh do tư tưởng xấu nên cảm thọ ma quỷ khủng bố. Những cảnh giới ma quỷ xấu thì chỉ có đem lòng tin đúng đắn mà trì tụng thần chú. Một khi tín tâm đã thành tựu, thì hiệu nghiệm thần chú khó nghĩ bàn. Do tín tâm kết hợp với kinh chú và sự hộ trì của thần quỷ đã hồi tâm hướng thiện và có thiện thần giúp đỡ ta, nên các tai nạn hung dữ hoặc bệnh tật quái ác có thể tiêu trừ, nếu tâm ta đã tốt và biết tu hành trì kinh niệm chú. Huống nữa, thần chú là mật lệnh của Phật, thường có vô lượng vô biên Kim Cang Bồ Tát hộ trì. Các ngài chẳng những giúp cho các người biết hồi tâm hướng thiện trì chú, thoát khỏi tai nạn ma sự, mà lại còn gia bị cho người phát tâm chí Bồ Đề biết tu hành được chóng thành đạo quả nữa. vì đem mật niệm tịnh lực cân xứng với tâm tánh mà tụng trì thần chú, thì trên đồng từ lực với chư Phật, dưới đồng bi ngưỡng với chúng sanh nên quyết định có công năng hiệu nghiệm vô cùng tận vậy.

Tiêu điểm: