Tịnh độ
Truyện tranh Hòa thượng Quảng Khâm
Tác giả: Nguyên Anh
06/05/2553 08:51 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

CHƯƠNG VI: VIÊN TỊCH
 
   Trong kỳ truyền thọ Đại giới ở chùa Diệu Thông, nhiều lần Ngài nói là sau khi giới Kỳ viên mãn thì Ngài sẽ vãng sinh. Khi giới đàn viên mãn, Ngài liền tuyên bố bế quan, không tiếp một ai, ám thị duyên độ chúng đã hết, sẽ vào Niết-bàn.

   Ngày 26 tháng 12, thuận lời nghinh thỉnh của Pháp sư Truyền Hối, Quảng Công về Thừa Thiên Tự. Vào sáng sớm ngày mùng 01 tháng giêng, Ngài triệu tập chúng đệ tử các phân viện và chúng Thừa Thiên Thiền Tự lại dặn dò: Linh cốt sau khi được hỏa táng sẽ chia ra ba nơi là Thừa Thiên Thiền Tự, Quảng Thừa Nham và Diệu Thông Tự.

   Sau khi điểm tâm sáng, Ngài muốn trở về chùa Diệu Thông, chúng không dám trái, bèn tiễn Ngài xuống Nam.

   Chiều ngày mùng 01 tháng giêng, Ngài về đến chùa Diệu Thông, các tín đồ biết Ngài sắp viên tịch, không hẹn mà cùng đến Diệu Thông Tự rất đông.
Sau khi về đến Diệu Thông Tự, Ngài vẫn niệm Phật suốt ngày đêm, đồng thời bảo đệ tử đồng niệm “Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới A-di-đà Phật nguyện trở lại tiếp độ chúng sinh”.

   Trước ngày mùng 05 tháng giêng, Hòa thượng sáng suốt, an tường định tĩnh, sắc diện không đổi cho đến 02 giờ chiều, chợt Ngài nói với đại chúng:

- Không đến cũng không đi, vô sự! Đồng thời gật đầu mỉm cười rồi nhắm mắt an tọa.

   Một lát, mọi người thấy Ngài bất động, bèn đến sát bên, thì ra Ngài đã ra đi trong tiếng niệm Phật.

   Ngài Quảng Công viên tịch, tư thế ngồi, mắt nhìn xuống, cổ đeo chuỗi hạt, pháp tướng được an trí một cách trang nghiêm trước Đại hùng bảo điện, tín đồ khắp thành phố kéo đến nườm nượp không dứt để nhìn pháp thể Ngài lần chót, lại có rất nhiều tín đồ thành tâm đi ba bước lạy một lạy tiến vào trong đại điện.

   Sau khi Quảng Khâm thượng nhân viên tịch, tiếng niệm “Nam mô A-di-đà Phật” vang lên không dứt. Được tin, chúng đệ tử đều đến, tất cả đều mang lòng cung kính trân trọng, đến trước nhục thân lễ bái. Bốn chúng đệ tử liên tiếp niệm Phật trước linh thể suốt 21 ngày.

   Pháp sư Ngộ Minh ở chùa Hải Minh, niệm hương lễ bái tán:

“Lúc đến không chỗ đến,
Lúc đi không chỗ đi,
Đến đi vốn tự nhiên,
Thật là Như Lai ý.
Muốn đến thì đến,
Muốn đi thì đi
Tự tại như thế,
Là ý Tây lai”.

   Sáng sớm ngày 26 tháng giêng, chùa Diệu Thông chật ních tín đồ không kể xuất gia hay tại gia, tất cả đều thành kính tham dự lễ Trà-tỳ.

   Đến 09 giờ, trưởng lão trụ trì chùa Diệu Thông pháp hiệu Bạch Thánh chủ trì lễ Trà-tỳ, buổi lễ tiến hành đơn giản nhưng rất long trọng.

   Pháp sư Kiến Văn tuyên đọc sớ văn:

“Cung tán Quảng Khâm Hòa thượng
Như hành độ chúng,
Chân Tịnh chân Thiền,
60 năm không ăn hạt gạo,
Phẩm hạnh lợi nhân thiên,
Lập chùa dưỡng Tăng,
Ơn trạch khắp hư không.
Nam mô Độ Nhân Sư Bồ-tát”.

   Hơn 01 giờ chiều, di thể của Hòa thượng được cử xuất từ Đại hùng bảo điện. Khắp quảng trường chật ních tín đồ, mọi người giãn ra chừa một lối đi rộng rãi. Chúng đệ tử hộ pháp cầm cờ có thêu danh hiệu Phật đi trước, Pháp sư Bạch Thánh và chư trưởng lão theo sau, pháp thể được khiêng đi trang nghiêm trong tiếng niệm Phật, rầm rộ hướng ra bãi Trà-tỳ.

   Pháp ngữ động quan:

“Linh tánh xưa nay không sinh diệt,
Sao có viên tịch với Trà-tỳ
Bồ-tát ứng thế độ chúng sinh
Từ chỗ không sinh hiện có sinh.
Quảng Công Hòa thượng biết rõ mà!
Thân Tứ đại này nhanh xả bỏ
Đổi thân năm ấm khác tốt hơn Lên!”.

   Đến 02 giờ chiều, Hòa thượng Bạch Thánh cử hành đốt lửa Trà-tỳ, nói rằng:
“Đã là Bồ-tát ứng thế
Phải biết thế sự vô thường
Thiêu đi Tứ đại ngũ ấm,
Cho ta tự tánh sao đâu”.
Cử hỏa rằng:
“Đốt lên lửa Tam-muội,
Thiêu rụi sáu gốc tình
Hết thảy đều giải thoát
Trong lửa hiện kim thân Đốt!”.

   Lúc Trà-tỳ, không chỉ ánh sáng Phật phóng hiện điềm lành, mà còn có Xá-lợi nhiều vô số.

   Theo những lời truyền tụng thì sau khi hỏa thiêu, mọi người lựa ra những viên Xá-lợi tương đối lớn có hơn cả trăm viên, còn các hạt nhỏ thì được các đệ tử tại gia nhặt về cúng dường.

   Có một tín đồ đến chậm, bèn quỳ trước lò thiêu cả đêm để cầu xin, sáng ra bỗng thấy trên đầu gối có một viên Xá-lợi.

   Có một bà cụ, tuổi già mắt yếu, không tìm được một viên Xá-lợi nào, bèn quỳ cầu xin Hòa thượng từ bi, dập đầu lạy ba lễ bèn được ba viên. Thật là không thể nghĩ bàn.

   Có một cặp vợ chồng, đến tham dự lễ Trà-tỳ của Hòa thượng. Sau khi trở về, họ nghe nói Hòa thượng để lại rất nhiều Xá-lợi. Thế là hôm sau, họ đáp xe trở lại lò thiêu, kết quả họ phát hiện rất nhiều Xá-lợi trên đỉnh hỏa lò.

   Có một ông mù họ Trương, cũng là đệ tử của Quảng Công Hòa thượng, vì bị phong thấp nên người nhà chưa báo cho nên ông biết việc Quảng Công đã viên tịch và Trà-tỳ. Khi được tin Hòa thượng vãng sinh, ông mới cùng đứa cháu gái đón xe xuống thăm. Lúc đến chùa Diệu Thông thì Xá-lợi trong hỏa lò đã được mọi người nhặt hết, ông bi thương trong lòng, khóc lên trước lò thiêu. Sau khi khóc lóc bi thương, ông ngồi dậy hốt tro gói trong khăn tay, lên xe về nhà.

   Trên đường về, ông luôn niệm “Nam mô A-di-đà Phật”.

   Về đến nhà, ông đổ tro ra mâm, ông thật sự ngạc nhiên, tro đã biến thành Xá-lợi, to nhỏ có hơn 30 viên, trong suốt óng ánh vô cùng.