Phật học cơ bản
Lành dữ nghiệp báo
Tác giả: Thích Chân Tính
05/12/2554 16:57 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Chim sâu và cò
   Ngày xưa, có một dòng sông rộng đến mức đứng bờ bên này không nhìn thấy bờ bên kia. Một con chim sâu và một con cò ngày nào cũng gặp nhau trên bờ sông.
   Chim sâu rất hay nhiều chuyện, luôn khoe mình đẹp, mình bay nhanh. Nó nghĩ mọi vật đều phải phục tài mình. Cò lặng lẽ nghe, chỉ nhẹ nhàng chế giễu bạn.
   Một hôm, chim sâu hứng lên, thách cò:
   - Chị có dám bay thi qua sông không?
   Cò trả lời:
   - Dám! Nhưng liệu bạn có thể bay tới bờ sông bên kia được không?
   - Chị đánh giá tôi thấp quá!
   Thực ra mà nói, chim sâu cũng không tự tin lắm và hơi sợ cuộc vượt sông này. Cò đề nghị chim sâu bay trước. Chim sâu bay vụt lên, nhanh như tia chớp. Cò bình tĩnh thong thả sải cánh to bay theo bạn. Bay đến giữa sông, chim sâu mệt quá, nhìn quanh không thấy một cành cây nào để đậu nghỉ một chút. Nắng gay gắt và chim sâu thấy đầu óc quay cuồng.Mệt rũ, nó rơi xuống nước, chìm nghỉm rồi cố ngoi lên mặt nước.
   Cò thong thả bay tới, hỏi:
   - Sao thế?
   - Tôi không chịu được nữa. Tôi van chị, chị có thể cõng tôi trên cánh một chút được không?
   Chim sâu xấu hổ quá. Cò đến cõng chim sâu nhẹ nhàng và cùng quay về bờ.
   Từ hôm đó, chim sâu hiểu ra rằng, không bao giờ nên khoe khoang, nói khoác những điều mà mình chưa có trong tầm tay.