Phật học cơ bản
Lành dữ nghiệp báo
Tác giả: Thích Chân Tính
05/12/2554 16:57 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Những lời thị phi
   Một bác nông dân cùng con trai đi chợ. Con ngồi trên lưng lừa, còn cha đi bộ theo sau. Một người đi qua kêu lên:
   - Đấy, con trai thì ngồi ung dung trên lưng lừa để bố già lửng thửng đi bộ theo!
   Người con nói:
   - Bố thấy không? Họ nói có lý đấy, để con đi bộ cho!
   Người bố đành nghe con vì ông rất sợ những lời thị phi. Họ đi một đoạn nữa, lại nghe thấy một người khác bình phẩm:
   - Này, ông đã già đến nỗi không đi được à, mà bắt con chạy lẽo đẽo theo sau như thế?
   Ngại lời góp ý, bác nông dân bèn nhấc con lên ngồi trên lưng lừa cùng với mình. Họ chỉ đi được một quãng ngắn thì đã có một người bước ra chắn đường họ:
   - Không biết xấu hổ! Bắt con lừa ốm yếu thế kia chở hai bố con to khỏe như vậy!
   Người cha tức giận, nhẩy xuống. Người con cũng thế. Hai người đi bộ theo sau con lừa. Họ chưa đi được bao lâu thì một người qua đường khác lại gọi:
   - Sao mà dốt thế? Để một con lừa đi không trong khi các chủ nhân lại cuốc bộ dưới trời nắng gắt và đường thì bụi!
Lúc ấy, người nông dân mới quay sang con trai, bảo:
   - Đừng bao giờ nghe những lời thị phi nữa nhé, con trai!