Lành dữ nghiệp báo
05/12/2554 16:57 (GMT+7)
Tôi đã tìm đọc một số sách như: Truyện cổ Phật giáo, Tích truyện pháp cú, Phật giáo cố sự đại toàn, Nghệ thuật sống, Gương nhân quả, Pháp tạng Phật giáo Việt Nam, Lòng thương yêu loài vật… góp nhặt những mẩu chuyện hay tập thành cuốn sách nhỏ tựa đề “Lành dữ nghiệp báo”.
Phật giáo & Nhân sinh
04/05/2553 22:34 (GMT+7)
Tập sách Phật giáo dữ nhân sinh của Pháp sư Tuệ Luật là một tập hợp những bài Pháp do Pháp sư thuyết giảng, được quần chúng Phật tử nhiệt liệt tán thưởng. Pháp sư đã vận dụng kiến thức Phật học sâu sắc của mình, trình bày những vấn đề thiết thực đối với cuộc sống đương đại mà chúng ta thường gặp phải.

Pháp hải thích nghi
26/05/2553 05:02 (GMT+7)
Phật pháp rộng lớn, “chỉ có tin mới có thể vào”, muốn tăng trưởng căn tính chúng sinh, phá trừ si mê, quay về nẻo giác, lão Hòa thượng thường tu hành thanh tịnh chánh tuệ, vô ngại biện tài. Đối với thính giả các nơi, liên hữu Phật thất, hộ pháp tín chúng… đều mở bày giải thích chân lý, lập tức khiến cho các mối nghi đoạn trừ, làm cho họ biết nhân hiểu quả, được chánh kiến pháp hỷ.
Kiến thức căn bản Phật giáo
26/06/2553 00:02 (GMT+7)
Phật Pháp rộng sâu hàm dưỡng muôn vạn pháp môn nhiệm mầu vi diệu.Người muốn thấu triệt pháp môn tu tập, xứng lý, hợp cơ, trước hết cần phải tạo cho mình có cái nhìn căn bản tổng quát về tôn giáo mình tin và lý tưởng mình tôn thờ. Để phát triển khả năng kiến thức trong chiều hướng thánh thiện hóa đức tin, không mê tín, không nản lòng, không giao động trước cảnh đời phù hoa biến hóa vạn thiên

Đức Phật và giáo pháp của Ngài
04/07/2553 01:32 (GMT+7)
Sách được chia làm ba phần: phần một có 16 bài, đề cập khái quát cuộc đời Ðức Phật; phần hai 29 bài, luận giải đại cương về giáo pháp; phần ba gồm 48 câu vấn đáp toàn bộ thân thế và đạo nghiệp của Ngài. Ngoài ra, cứ sau vài ba bài, có một số câu hỏi kiểm tra, dụng ý giúp học viên khắc sâu sự kiện và diễn đạt Anh Văn - cả viết lẫn nói - sao cho được lưu loát.
Nền tảng của đạo Phật
27/06/2553 12:14 (GMT+7)
Ở Tây Phương, Phật Giáo đang được chú ý và gây được thiện cảm rộng rãi khắp nơi. Nhiều người có địa vị đáng kể trong xã hội Tây Phương là Phật Tử hoặc có những người không phải là Phật Tử nhưng rất có cảm tình với Phật Giáo.

Ân Đức Tam Bảo
14/08/2553 23:48 (GMT+7)
Quyển "Ân-Ðức Tam-Bảo" ra đời sẽ giúp cho người Phật-Tử biết được một cách chu-đáo, rõ-rệt những Ân-Ðức gì mà đấng Giáo Chủ Thích-Ca-Mâu-Ni đã có, và làm cho hàng Phật-Tử càng tăng thêm một đức tin vững-chắc như thuyền để đưa con người lướt qua sông mê bể khổ
Cẩm Nang Tu Học Dành Cho Tầng Lớp Tại Gia Cư Sĩ
(Tập I)
09/08/2553 08:42 (GMT+7)
Đạo Phật là đạo chú trọng đến hạnh phúc, an vui và an lạc của cuộc sống. Những việc làm, lời nói phải được trí tuệ soi sáng. Cho nên, tùy theo trường hợp mà chúng ta nên phương tiện quyền xảo vận dụng trí tuệ của chúng ta trong mọi trường hợp để hầu mong cứu vớt bất cứ chúng sanh nào.

Bát Chánh Đạo: Con Đường Đến Hạnh Phúc 
Theo Dấu Chân Phật
12/08/2553 07:09 (GMT+7)
Bát Chánh Đạo, một phần giáo lý cơ bản của Đức Phật mà gần như Phật tử nào dầu vừa bước chân đến với Đạo cũng phải biết qua. Vậy thì Bát Chánh Đạo dưới cái nhìn của một thiền sư tu chứng như Sư Bhante H. Gunaratana, sẽ thế nào? Ta có thể học được gì thêm? Đó có lẽ cũng là ý nghĩ mạo muội của tôi khi bắt tay dịch quyển Eight Mindful Steps to Happiness.
Ba mươi bảy phẩm trợ Đạo giác ngộ
18/10/2553 16:41 (GMT+7)
Tác phẩm Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo Giác Ngộ của Ngulchu Gyalsas Thogmed Zangpo là một trong những luận bản phổ biến nhất của Phật Giáo Tây Tạng, hợp thành hệ thống trong luận bản Luyện Tâm và cũng có thể được giải thích theo truyền thống  Con Đường Tiệm  Tiến Lam Rim.  Những lời chỉ dẫn trong ấy là vượt thời gian và những liên hệ của nó là phổ quát.

Phật giáo
29/12/2553 00:47 (GMT+7)
Nho giáo, Đạo giáo và Phật giáo là ba cái nguồn gốc văn hóa của dân tộc Việt nam ta từ xưa. Nho giáo dạy ta biết cách xử kỷ tiếp vật, khiến ta biết đường ăn ở cho phải đạo làm người. Đạo giáo lấy đạo làm chủ tể cả vũ trụ và dạy ta nên lấy thanh tĩnh vô vi nơi yên lặng. Phật giáo dạy ta biết cuộc đời là khổ não, đưa ta đi vào con đường giải thoát, ra ngoài cuộc ảo hóa điên đảo mà vào chỗ Niết-bàn yên vui.
Ai vào địa ngục
13/01/2554 01:52 (GMT+7)
Tập sách mỏng này không có tham vọng đề cập đến chủ đề trên một cách bao quát cả thời gian và không gian, mà chỉ mong muốn thông qua những gì được truyền lại từ thuở xa xưa để nêu lên một số nhận xét, phân tích rất gần gũi và thiết thực về những khái niệm thiên đường và địa ngục.

Phật pháp cho sinh viên
14/03/2554 03:14 (GMT+7)
Quyển sách nầy bàn về một số lớn các vấn đề thường bị lãng quên hoặc bị làm cho rối mờ, mặc dầu các vấn đề ấy thật ra là cốt tủy tinh túy mà Phật giáo đang cống hiến.

Nguồn Mạch Tâm Linh
01/04/2554 00:55 (GMT+7)
Hàng năm mỗi khi Đông tàn xuân đến, Phật tử khắp nơi lại nhớ ngày thành đạo của đức Thích Tôn. Đối với Phật tử Việt Nam chúng ta nhất là những người theo truyền thống đại thừa, danh từ Phật hay “Bụt” đã trở thành một khái niệm vừa thiêng liêng vừa gần gũi. Danh từ Bụt xuất hiện rất sớm trên đất nước ta (tức Giao Châu, khi còn Bắc thuộc).
Ðạo Gì?
03/04/2554 16:09 (GMT+7)
Tôi bắt đầu đến với Ðạo Phật vào lúc 15 tuổi, nhân dịp lên chùa làm lễ cầu siêu cho ông nội tôi. Rồi từ đó tôi mua sách Phật đọc thường xuyên và thấy thấm thía làm sao. Năm 23 tuổi vào chùa đi tu, tôi tự nhủ thầm phải làm sao giác ngộ giải thoát ngay trong đời này, cố gắng noi theo gương của chư Tổ thuở xưa.

Chánh Giác Tông
(Buddhavamsa)
21/04/2554 12:24 (GMT+7)
Người tu Phật ai ai cũng có đức tin, nhưng nếu không rõ được rành mạch những lịch sử hoặc những hành vi của các vị Bồ tát phải hành thế nào để thành được một bậc Chánh Đẳng Chánh Giác và do nhờ pháp Ba-la-mật (PÀRAMITA) nào đưa các ngài qua tới bờ giác ngạn là Niết Bàn, thì đức tin ấy có khi cũng mơ hồ và có khi cũng lầm lạc.
Hé Mở Cửa Giải Thoát
09/04/2554 00:34 (GMT+7)
Mọi khổ đau trong đời sống con người đều do hành động xấu xa của con người chuốc lấy. Muốn Giải thoát mọi đau khổ, con người phải giác ngộ, cương quyết đập tan mọi nguyên nhân sinh ra đau khổ. Nhơn đau khổ đã nát thì quả đau khổ đâu còn. Vì thế, Giác ngộ Giải thoát là “Cốt Lõi Ðạo Phật”

Phước Bố Thí
17/04/2554 05:18 (GMT+7)
Con người chúng ta có nhiều cơ hội tạo mọi phước thiện nhất là phước bố thí, không những đem lại sự lợi ích cho mình, mà còn hồi hướng đến cho thân bằng quyến thuộc: ông bà, cha mẹ, thầy tổ, bà con, bạn bè... cùng các chúng sinh đang sống trong cảnh khổ, họ đang mong đợi, trông chờ phần phước thiện mà bà con mình hồi hướng.
Chánh Pháp và Hạnh Phúc
08/04/2554 05:40 (GMT+7)
Đây là Tuyển tập thứ hai (Tuyển tập đầu: “Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi”)của chúng tôi nhan đề: “CHÁNH PHÁP VÀ HẠNH PHÚC”, muốn nói đến Pháp lạc đã thấm nhuần sâu đậm mọi người được tiếp cận với giáo pháp của đức Bổn Sư.Các tư liệu sử dụng trong Tuyển tập này phần nhiều lấy từ Nikàỵa, và đặc biệt tập Trung Bộ Kinh, một bộ kinh rất súc tích, rất phong phú, rất trung thành với những lời dạy căn bản của đức Phật.

 Về trang trước     Về đầu trang      Trang 1 [2] 3 4 5  
» Âm lịch