Phật học cơ bản
Những Bài Giảng Của HT Tịnh Không
Tịnh Không
14/12/2554 10:52 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng


"...Tôi không có đạo tràng, sau khi tôi chết rồi không có bất cứ thứ gì, mọi người không có thứ gì để tranh đoạt, vậy thì tốt, không có cái lo về sau, nên được thanh tịnh, luôn phải như pháp, phải như lý, cái điểm này tôi được sự khải thị từ Thích Ca Mâu Ni Phật, được sự giáo huấn từ nơi lão pháp sư Ấn Quang.

Bạn thấy Ấn Tổ cả đời, không nhận đệ tử xuất gia, không truyền giới, không làm trụ trì, tôi từ phát tâm học Phật, tôi đã ngưỡng mộ pháp sư Ấn Quang, tôi muốn học tập với Ngài.

Hiện tại các vị đều biết, có không ít người nói xuất gia với tôi, đó là giả không phải là thật, họ xuất gia với ai vậy? họ xuất gia với Quán Trưởng, không phải xuất gia với tôi, mượn danh nghĩa của tôi để xuất gia mà thôi, cho nên chính tôi đích thực không hề nhận một người đệ tử xuất gia nào.

Cho nên tôi đối với những người xuất gia trong đạo tràng này, tôi đều rất là cung kính, tại sao vậy? chúng tôi là bạn cùng ở chung với nhau, không phải thầy trò, là bạn đồng tu, đôi bên rất cung kính lẫn nhau, quan hệ của chúng tôi phân định rất rõ ràng..."

(Trích từ lời giảng của HT Tịnh Không trong tập 61 của "Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác").

 "...Vừa rồi có một vị đồng tu, rất là hiếm có, ông phát tâm mong cầu xuất gia, đến nhờ tôi thế phát cho ông.

Các vị đồng tu cần phải nên biết, năm xưa tôi học Phật, nhờ chỉ điểm của Đại sư Chương Gia, cả đời tôi ảnh hưởng bởi Đại sư Ấn Quang, Ấn Tổ cả đời tuân thủ ba điều giới luật:

Điều thứ nhất “không làm trụ trì, không tham gia chính trị”. Điều thứ hai “ không nhận đệ tử xuất gia, không thế phát cho người”. Điều thứ ba “ không truyền giới”, cả đời Ấn Tổ không truyền giới, tôi rất là ngưỡng vọng vị lão nhân này.

Cho nên tôi học Phật cũng là học tập với Ngài, tuân thủ ba điều giới này, cả đời chính mình không có đạo tràng, giảng kinh 41 năm, xuất gia sắp gần 50 năm, tôi không có đạo tràng, cũng không có đồ đệ, việc này các vị nhất định phải hiểu mà tha thứ cho..."

Trích từ “Báo cáo Thiện Tài Đồng Tử tham học”
Người giảng: Lão Hoà Thượng Tịnh Không.
Địa điểm: Hội Phúc Lợi Kim Sa Chủy Cửu Long Hong Kong
Thời gian: tháng 08 năm 2000.