Phật học cơ bản
Mê tín - Chánh tín | Cuốn sách bổ ích cho người Phật tử tại gia
20/10/2556 18:52 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Lời tựa

Ngưỡng bái bạch trên Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Chư vị Ni Trưởng - Ni Sư, cùng chư Đại Đức Tăng - Ni.

Điều trước tiên con xin thành kính, kính chúc Chư quý Thầy bậc Tăng Già Phạm Hạnh:

Tinh thần minh tịnh, pháp thể khang an, bốn đại điều hòa, tuệ đăng thường chiếu, Hoằng Dương Phật Pháp lợi lạc quần sanh, làm con mắt cho cõi Trời cõi người và làm trụ cột cho Phật Pháp.

Thưa Thiện Hữu Tri Thức cùng toàn thể nhị chúng tại gia, chúc quý Đạo Hữu có một Thân thể an khang, Trí Tuệ khai phát, phát đại Bồ Đề Tâm, làm Hộ Pháp Hộ Trì ngôi Thế Gian Trụ Trì Tam Bảo. Để giữ gìn Chánh Pháp trường tồn làm cho Đèn Phật được sáng soi mãi mãi.

Con tự nhận thấy mình Đức mọn Tài sơ, mà Kiến - Văn - Giác - Tri về Phật Pháp chẳng có là bao. Con cũng xin mạnh dạn cầm bút viết lời chia sẻ, những mong muốn Phật Pháp trong sáng mãi trường tồn.

Thưa bậc Phạm Hạnh Tăng Già và Hàng Đạo Hữu tại gia. So với lịch sử, tuy rằng trong hiện tại, Phật Pháp hưng thịnh hơn bao giờ hết. Nhìn chung về Phật Giáo, đã được toàn thể Thế Giới, không phải hẳn là Phật Giáo, đều phải thừa nhận Phật Giáo là Tôn Giáo điển hình của Nhân Loại.

Nói riêng về Phật Giáo trong nước, cũng được Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ta bảo hộ và tạo mọi điều kiện phát triển rực rỡ hưng thịnh hơn bao giờ hết. Nhìn trên bề nổi, xu thế trào dâng lên ở những người Con Phật chúng con một niềm vui lớn khôn tả xiết. Chúng con sung sướng và vinh dự được sinh ra trên đất nước Việt Nam, dải đất Thăng Long, mang trong mình dòng máu con Rồng cháu Lạc. Là một Công Dân sống dưới chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa, chúng con đáng tự hào về truyền thống của Dân Tộc. Lại tự hào là một Phật Tử luôn sống trong hào quang của Chư Phật, được ngôi Tăng Già dìu dắt và giáo dưỡng, mà phương châm của đạo là: "Đạo Pháp - Dân Tộc - Chủ Nghĩa Xã Hội". Chúng con nguyện là một Công Dân - Phật Tử, mang trong mình hai trọng trách: "Hộ Trì Tam Bảo - Lợi Lạc Quốc Gia". Chúng con nguyện không làm điều gì xấu, ô danh bại tiết đến Danh Giá và Phẩm Hạnh của Tổ Tiên Huyết Thống và Tổ Tiên Tâm Linh. Chúng con sẽ thực hiện biến giáo lý của Phật qua Tăng Già giáo dưỡng, vào trong Thân hành - Khẩu hành của chúng con, trong đời sống hiện tại, làm cho Chân Lý của Phật sáng tỏa trong cuộc đời, ở phạm vi nhỏ hẹp quanh chúng con đang sinh sống, để mọi người cảm nhận được lợi ích an lành của Phật Pháp mà sinh lòng hoan hỷ. Chúng con Thân chưa xuất gia mà Tâm xuất gia quy Phật, đáng lẽ là phải thu nhiếp Sáu Căn buông bỏ Sáu Trần để vui sống với Chân Lý giải thoát. Nhưng trong hiện tại cuộc sống, qua Căn - Trần tiếp xúc, chúng con sinh có cái Thấy - Nghe - Hay - Biết. Biết cái vui lớn vì Phật Pháp Hưng Long, lại xen kẽ nỗi buồn phảng phất, buồn vì lời dị nghị của Nhân Thế, cho rằng trong Đạo Phật còn nhiều điều Mê Tín. Trên thực tế, thì rõ ràng Đạo Phật là Đạo Giác Ngộ như thật, Chân Lý vẫn đang tỏa sáng ngời khắp năm châu bốn biển, phổ độ Âm - Dương lưỡng lợi. Song dùng Diệu Quan Sát Trí mà xem xét lời dị nghị của Nhân Thế, thì cũng không phải là không có lý.

 

Đàn Kinh Tổ dạy:

"Muốn toan lo độ thế,

Phương tiện phải sẵn sàng,

Chớ để người nghi hoặc,

Tánh họ mới minh quang".

Nên con mạo muội dành chút thời gian, viết lời chia sẻ, muốn góp một giọt nước nhỏ vào trong Biển lớn Giác Ngộ. Làm cho người hữu duyên dị nghị về Phật Pháp, hiểu rõ hơn, để khỏi nghi ngờ mà cảm nhận được tinh thần Phật Pháp Thuần Chơn, hiểu sâu hơn về Đạo Phật, rồi cảm tình bước chân vào Đạo. Con không phải vì lòng hiếu thắng cá nhân, vì con biết rõ Thân - Tâm - Cảnh là Vô thường, chỉ có Tánh Thể Trừng lặng thanh tịnh sáng suốt là Chân thường. Để người nghi ngờ về Phật Pháp, có cái nhìn Chánh Kiến và Chánh Tư Duy, loại bỏ Tà Kiến trong Tiềm Thức mà dần phát Bồ Đề Tâm.

Vì lời chia sẻ của con là đối diện và nhìn thẳng vào sự thật, nên có thể có điều gì phạm thượng đến riêng cá nhân Tăng hoặc Ni, hay trong văn ngôn của con có điều gì bất cẩn, cúi xin các bậc Cao Minh Tăng Già cùng Thiện Hữu Tri Thức niệm tình Đạo vị mà phủ đính cho.

 

Đệ tử cẩn bạch

Cư sỹ: Chánh Lý