Phật học cơ bản
Mê tín - Chánh tín | Cuốn sách bổ ích cho người Phật tử tại gia
20/10/2556 18:52 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Tóm lại: Mê - Tín: Lầm lẫn tin nhận như:

1.   Bói toán - Sóc thẻ                        thành nhận Sai làm Đúng.

2.   Đồng bóng - xin Âm - Dương    thành nhận Giả làm Thật.

3.   Thiêu tiền hóa mã                       thành nhận Không làm.

Bởi thế:

Bói toán: Tin có Trời định đoạt cho số phận vận mạng của mình, mà mất quyền tự chủ.

Sóc thẻ: Tin có Quỷ Thần quyền ban Phước giáng Họa cho mình, mà mất phần tự lực.

Đồng bóng: Tin có Thánh cầm quyền cai bản mệnh của mình, rồi tự nhận mình là "mình cao số nặng", đánh mất chính mình, rồi chịu sự sai khiến của Quỷ Thần.

Xin Âm - Dương: Tin có các Vong Linh khiến 2 đồng tiền làm chứng. Mà mất đi cái lý tự mình tỏ ngộ Âm - Dương tương đồng giữa sự Sống - Chết.

Thiêu Tiền - Mã: Tin chết cứ ở cõi Địa Phủ còn gọi là cõi âm và cứ ở cõi âm mà tiêu tiền nhận mã. Không biết được rằng sẽ theo nghiệp Tội hay Phước mà cảm thọ quả báo ở Địa Ngục - Ngã Quỷ - Súc Sanh - Trời - Người - Atula. Mất đi phần hiểu rõ lẽ thực mà tìm phương pháp cứu độ Hương Linh.