Phật học cơ bản
Mê tín - Chánh tín | Cuốn sách bổ ích cho người Phật tử tại gia
20/10/2556 18:52 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Cuộc đời Đức Phật


Hàng ngày Đức Phật sống an vui,

Đời sống có chi ngọt với bùi.

Thị hiện Sa - Bà vì cứu khổ,

Đem Đời và Đạo tới cùng lui.

                    *

Vì muốn Độ Sanh phải Đản Sanh.

Khơi nguồn Phật Đạo Đạo viên thành.

Ta - Bà trân trọng truyền Giáo Pháp,

Thị hiện Niết Bàn có Tử - Sanh.