Phật học cơ bản
Mê tín - Chánh tín | Cuốn sách bổ ích cho người Phật tử tại gia
20/10/2556 18:52 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng


Khuyến tịnh

Ngũ Uẩn không không diệt,

Phật hiệu niệm Chủ quyền.

Nhất Tâm xả Vạn duyên,

Đăng địa Thuyền Bát Nhã.

 

Tây Phương nghe mới lạ,

Sen nở chính là Nhà.

Phàm hữu tướng Sa - Bà,

Là quê hương Sinh - Diệt.

 

Cư sỹ: Chánh Lý.