Phật học cơ bản
Mê tín - Chánh tín | Cuốn sách bổ ích cho người Phật tử tại gia
20/10/2556 18:52 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

GIÁC - MÊ

 

Thâm niên Cửa Giác khổ hạnh tu,

Những mong chuyển hóa đám mây mù.

Hành sự Mã - Tiền thường vẫn đốt

Quanh quẩn Hài - Lầu nhốt Mẹ - Cha.

 

Trông việc thành Tâm thật xót xa,

Công phu tưởng tách chuyện Ta - Bà.

Tiền Vàng - Mã ra vô dụng,

Đối cảnh Tâm tùng xúc sự Mê.

 

Ngộ không tự Tánh vẫn gần kề,

Tánh Không tỉnh giác hãy trở về.

Mẹ đợi Cha chờ công đức Thế,

Mã - Tiền sao giúp Thể siêu thăng.

 

Gương hiếu Mục Liên Phật bảo rằng:

"Phải toan sắm sửa chớ chầy,

Đồ ăn trăm món, trái cây năm mầu.

Lại phải sắm giường nằm, nệm lót,

Cùng thau, bồn, đèn đuốc, nhang, dầu.

Món ăn tinh sạch báu mầu

Đựng trong bình bát vọng cầu kính dâng".

"Mình còn phải cần chuyên giữ giới,

Pháp Tam quy, Ngũ giới giữ gìn".

 

"Đặng cầu nguyện song Đường trường thọ,

Hoặc sanh về Tịnh Độ an nhàn".

 

Những lời Phật dạy chứa chan,

Từ - Bi phổ độ dẫn đàn Chúng Sinh.

Thương Tổ Tiên hãy thương Mình,

Lập công tập đức dâng trình Mẹ - Cha.

 

Hiện thời Mạt Pháp ở quanh ta,

Mau xin loại bỏ Gốc Tâm Tà.

Một nhà chung họp cùng tuyên chiến,

Chiến đấu Tâm mình dặt những Ma.

 

Dừng lâu phương tiện khổ Bút Đa,

Đừng mong hết nghiệp thoát Sa - Bà.

Hãy xin lĩnh ý, y lời Phật,

Nương Phật độ người, độ lấy ta.

 

Dứt sạchrồi Ngộ tỉnh ra,

Ngộ Tâm thấy Tánh ở trong nhà.

Vui - Khổ, Di Đà kim nhật - dạ,

Sanh - Tử, Tử - Sanh đã là nhà.

Di Đà nguyện lực kể thì xa,

Chuyên Tâm tỉnh thức rất gần mà.

Sen hồng đua nở đang chờ đón,

Đón kẻ tu hành niệm Bút Đa.

 

Hiện thực thì: Trừ hàng tu theo Chánh Đạo, chứng được từ sơ quả Tu Đà Hoàn trở lên, đã làm chủ được Bản Tâm, tự mình giải thoát bằng con đường thâu Thần tịch diệt theo ý muốn ra.

Còn lại: Khi con người tứ đại được điều hòa, Nhân Duyên hòa hợp vẫn tồn tại. Rồi cũng đến lúc chung cuộc chịu cảnh Nhân - Duyên biệt ly, tứ đại phân tán. Sau khi đã chút ra hơi thở cuối cùng, hầu hết người bình thường không làm chủ được Bản Tâm.

Bản Tâm: Các Cụ gọi là "Hồn".

Nhà Phật gọi là Linh Thức hay Thần Thức. Nó thuộc về Tánh Không, nhưng lại không hình không tướng.

Sau khi chết, người không làm chủ được Bản Tâm, thì Thần Thức sẽ tự nhiên thoát ra khỏi Xác Thân vật chất, Linh Thức sẽ phiêu diêu trong cõi vô hình rồi theo gió nghiệp đẩy đưa đi thọ nhận Quả Báo. Tùy theo Nghiệp Nhân lúc sống tạo tác Lành - Dữ, mà có Nhân - Quả, Tội - Phước ở những mức độ khác nhau của Nghiệp Nhân đó mà thọ nhận.

¬ Người có Phước Đức lớn:

Trong cuộc sống lúc sinh tiền đã có phần tu thân tự lực. Đến lúc lâm chung lại được Con - Cháu hiếu thảo, hiểu đạo thực hành các trợ nhân hồi hướng đến như: Bố thí - Cúng dường, Phóng sinh Tu Phước, Ấn tống Kinh Sách, Sám hối tụng Kinh. Nhờ công đức lành, của người Thân hồi hướng Linh Thức được phần phước lạc, rồi nhờ công đức đó mà Hương Linh được tiêu trừ Nghiệp Chướng siêu sinh Cực Lạc Quốc.

¬ Người Phước thấp hơn:

Hoặc là sinh lên cõi Trời - Atula. Hoặc sinh trở lại làm Người hưởng phước báo Nhân - Thiên.

¬ Người Vô Phước:

nghiệp nhân khi sống quá nặng nề, mà phải theo nghiệp sa đọa tam đồ: Địa Ngục - Ngã Quỷ - Súc Sinh mà thọ nhận quả báo khổ.

Như vậy:

Đặc biệt trong trường hợp phải sa đọa tam đồ thọ khổ, chỉ có một thông điệp duy nhất là trông chờ ? trông chờ Con - Cháu cùng Thân Quyến tạo các Phước lành, lập thành Công đức hồi hướng đến, mà vơi bớt phần khổ lụy của quả báo tra tấn, hành hình trong tam đồ khổ, theo nghiệp nhân chịu quả ở các cảnh giới khác nhau.

Trong quả báo khổ đau, nếu ở Dương thếCon - Cháu cùng Thân Quyến lãng quên người Thân thì thật là khổ hết chỗ tả.   (Khổ - Khổ).

Về việc Thiêu Tiền - Hóa Mã:

Xin thỉnh các bậc Thiện Tri Thức, suy tư về các cảnh giới sau khi chết, Thần Thức phải trải qua. Ở các cảnh giới ấy tùy theo Lành - Dữ mà thọ nhận quả báo.

Sau khi tham cứu xong, xét xem Mình hoặc Thân Quyến, trước khi khởi sự vì người Thân hãy xem kỹ mình có nên đốt Vàng - Mã hay không?

1. Hoặc đã được sanh về Cực Lạc Thế Giới được tự tại thọ dụng các món theo ý muốn như:

·    Muốn ăn tự nhiên có trăm món thức ăn cho mình thọ dụng, khi không muốn thọ dụng nữa thì lại tự biến đi.

·    Muốn mặc có trăm thứ quần áo cho mình tùy thứ lựa chọn mặc, nếu không thích lại tự biến mất.

·    Muốn ngủ nghỉ có mây ngũ sắc kết thành nhà cho mình ngủ nghỉ.

  Thử hỏi:

  Nơi đó có cần dùng đồ mã không ?

  Chú ý:  Ở Cực Lạc không có sự thọ dụng thật. Mà chỉ là tùy theo nghiệp cảm còn muốn thì hiện, không muốn cảm thọ thì biến mất.

2. Hoặc sanh lên cõi Trời - cõi Atula, do tạo   phước lành, phước báu sẵn dành, đều sử dụng bảy thứ báu, ăn mặc theo ý muốn, tùy thích dạo chơi, những thứ của nhân gian đối với cõi Trời coi là đồ bỏ đi.

Thử hỏi: Những thứ giấy đốt ra tro ấy có giá trị chăng ?

3.    Hoặc sanh trở lại cõi Người, chẳng hạn, khi sinh tiền là Thân hình Nữ (nghiệp nặng so với Nam) nhưng biết tu nhân lành, theo Phước sinh trở lại làm Người, được chuyển đổi thân Nữ thành Nam có bảy thứ báu, đoạn bỏ 5 thứ lậu. Do chuyển đổi thân hình thành Nam - Nữ lẫn lộn như thế.

Thử hỏi: Dùng lẫn lộn coi có bất tiện chăng ?

4. Hoặc sanh sa đọa Địa ngục: Thì phải mặc áo số tù - phải chịu cực hình tra khảo đánh đập, hành hình không lúc nào ngớt gọi là "vô gián Địa Ngục".

Thử hỏi: Nếu chịu khổ cực như vậy, lại mất quyền tự chủ, liệu có thời gian rảnh rỗi để mặc quần áo chăng ?

5. Hoặc sanh vào Ngã Quỷ. Bụng to như trống cổ nhỏ như kim, không ăn uống được.

Thử hỏi: Thân hình như vậy liệu mặc được quần áo giấy của loài người sắm cho chăng ?

6.    Hoặc sanh vào Súc Sinh: Phải mang hình tướng như: Trâu - Bò - Hổ - Chó - Run - Dế - Côn trùng.

Thử hỏi: Đốt quần áo giấy loài Người Thú Vật mặc được chăng ?

Như vậy: Một số người Mê Tín Dị Đoan nặng nề, in đậm trong tiềm Thức về quan niệm sai lầm rồi cố chấp bảo rằng: "Trần sao Âm vậy".

Vậy xin hỏi:

·      Sao không thấy có Ngân hàng Cõi Âm liên kết đăng ký với Ngân hàng cõi Dương Gian để mở tài khoản.

·      Sao không thấy Bưu Điện Cõi Âm đặt trụ sở ở Dương gian, nhận Tiền - Vật dụng rồi cho người chuyển tiếp xuống Cõi Âm cho các Vong linh ?.

·      Sao không thấy người thân của mình, sau khi cúng lễ, xin đài Âm - Dương được rồi, thì tự mình phải cầm mang đi, lại để con cháu phải mang đi đốt ra tro ? Sinh ra tác hại:

1. Là hơi khói xông lên cùng bụi làm ô nhiễm môi trường, sớm hủy hoại bầu khí quyển.

2. Là đường lối bẩn thỉu phố phường bụi bay.

Thực ra: Do những quan niệm sau:

¬ Do quan niệm sai lầm của tiền nhân di truyền, chịu ảnh hưởng của ngoại bang bao nhiêu năm đô hộ, chúng ta sống gần họ dưới sự thống trị không được tự do, chịu ảnh hưởng của môi trường xấu do họ tạo nên, đến mức độ in đậm vào tiềm thức, trải qua nhiều thế hệ, lầm tưởng là của Tổ Tiên ta truyền lại.

Như vậy: Chúng ta đã lấy Phong tục của Trung quốc hóa thành Phong tục của Việt Nam.

¬ Hoặc Tâm niệm sai lầm cảm nhận của chính mình, do cảnh sinh hoạt của chúng ta, hiện đang thọ dụng mọi vật như việc: Ăn - mặc ngủ nghỉ, rồi thành ấn tượng sâu sắc, kết thành thói quen không phai mờ đưa gửi vào trong tiềm thức. (Kho chứa).

¬ Hoặc luôn nghĩ về người Thân đang thọ dụng, nay đột xuất ra đi, rồi cứ thỉnh thoảng nghĩ liên tưởng đến người thân không được thọ dụng, sẽ bị đói ăn - rách mặc, những cảm nghĩ này kết thành ấn tượng  về người thân đói ăn - rách mặc, rồi in đậm trong tiềm thức, "Minh - Ký - Ức - Trì".

Đêm ngủ, những hình ảnh về người thân đói ăn - rách mặc, lưu xuất ra thành bóng trần ảnh sự, lầm nhận tưởng là thật, mới hối thúc gia đình đi mua mã về làm cơm cúng rồi đốt, tạo nên không thành vậy.

Lại còn lý luận:

"Lúc sống ăn mặn chết phải cúng mặn"

Vậy:

Cho dù là ăn mặn được như chỗ chấp trên, nhưng thử hỏi: Sau khi chúng ta cúng xong thì mọi thứ trên đĩa bày cúng có khuyết chút xíu nào không ? Nếu ăn thì đương nhiên phải khuyết ? Mà đã không khuyết thì các Cụ không ăn ?. Vậy các Cụ ăn gì ở con cháu đây ? Còn mâm cơm cúng chắc chắn là con cháu sẽ ăn rồi. Như thế thì cúng để cho ai ăn ?

"Sống ăn mặn chết cúng mặn"

Thì sao lúc sống tiêu dùng Vàng và Tiền thật, nay chết thì con cháu lại mua Vàng -Tiền giả dâng biếu tiến Tổ Tiên - Cha Mẹ. Như vậy, đã thực sự sống giả dối với Tổ Tiên chưa ? Đúng nghĩa lập luận thì phải thiêu đốt vàngtiền ngân hàng thật mới đúng nghĩa. Vậy có ai dám hủy đốt tiền ngân hàng thật không ?

- Nếu hủy đốt sẽ phạm vào Luật Nước và phí của ?

Thực tế:

Chúng ta đã đốt và thiêu hủy tiền thật dưới một dạng khác là: Đem tiền thật mua giấy tiền giả đốt ra tro.

Một Nhân - Duyên Hy Hữu:

Tôi được xem đĩa VCD đại Trai Đàn Chùa Vĩnh Nghiêm ở TP HCM. Nhìn thấy khiêng rước Ảnh Phật và Linh Vị Chư Linh. Tôi khởi nghĩ:

"Giá mà mình cũng được khiêng kiệu như thế kia để tỏ chút lòng thành báo hiếu Cha Mẹ, Tổ Tiên".

Khởi nghĩ như vậy xong, tôi lại xoá đi ý tưởng đó, vì nghĩ:

Cả Miền Bắc mới có 1 Đại Trai Đàn, về việc tổ chức, Chư Quý Thày phải sắp xếp chu đáo lắm rồi, mình làm gì có Duyên, ai biết mình có Lòng như vậy mà cho mình vào khiêng Kiệu.

Nhưng tối 19/4/2007 Đạo Tràng chúng tôi 13 người, 7 Nam 6 Nữ lên Chùa Non Học Viện Phật Giáo để chuẩn bị cho ngày hôm sau dự Lễ Khai Đàn. Chúng tôi đến nơi thấy việc thì làm, chúng tôi bắt tay vào làm công quả, coi như việc của mình vậy. Xong việc đi ngủ tại sân Chùa, tiện đâu ngủ đấy. Sáng ra chúng tôi đánh răng rửa mặt, rồi ăn bữa sáng mà chúng tôi đã chuẩn bị mang đi từ chiều hôm trước. 7h sáng ngày 20/4/2007, bắt đầu Khai Đàn, chúng tôi theo thứ tự vào ngồi để dự lễ, thì thấy một Thầy Tăng lại gần chúng tôi bảo:

-       Mời các Phật Tử ra đây!

- Chúng tôi hỏi: Bạch Thầy bảo chúng con đi đâu ạ?

- Thầy bảo: Các Phật Tử cứ ra đây, tất cả các Phật Tử Nam chỗ này ra cả.

Chúng tôi 6 người: Lịch - Bình - Năm - Tuấn - Lâm - Dũng đi ra, riêng Khanh vì yếu ở lại. Tất cả ra đến chỗ Tổ Đường. Thầy cầm đưa cho chúng tôi mỗi người một túi trong có vải mầu vàng, đỏ, xanh, trắng và bảo chúng tôi:

- Các Phật Tử mặc vào.

Tất cả chúng tôi Tâm đã ngờ ngợ nhưng vẫn hỏi:

-       Bạch Thầy mặc để làm gì ạ ?

-       Thầy bảo: Mặc vào để khiêng Kiệu. 

Nghe Thầy nói vậy, trong tôi như có Luồng Sinh Khí Lan Toả Khắp Cả Châu Thân. Thấy Tâm Hồn mình lâng lâng khác lạ. Miệng cất lên: Ôi! Hạnh Phúc quá !

Mọi người ai nấy mặc vào, tôi mặc rất nhanh, xong trước mọi người. Thầy ngắm tôi bảo: "Phật Tử mặc trông đẹp lắm".

Chúng tôi được phân công khiêng rước Kiệu có chân dung Đức Phật Di Đà Tiếp Dẫn. Trong lúc hành lễ, chúng tôi rước từ trên đỉnh núi xuống chân núi làm Lễ Tiếp Linh. Sau đó lại rước lên Chùa. Đoạn đường xa, mọi người thay đổi nhau luôn. Riêng tôi không thấy mệt mỏi, Anh Em xin khiêng đỡ, tôi cũng thấy vẫn chưa cần phải thay, đến gần chân Núi, Anh Em năn nỉ quá tôi mới để cho thay.

Đạo Tràng chúng tôi bảo nhau:

Thật là: "Phật - Chúng Sanh Tánh thường rỗng lặng

  Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn."

Dự lễ xong buổi đầu, theo lời Chư Quý Thày dạy, chúng tôi về Đạo Tràng, lập đàn vọng bái tới Đại Trai Đàn.

Chỉ sửa biện lễ: Hương, Hoa, Trái, Cơm, Canh chay tịnh cúng dàng.

Không dùng Vàng Tiền Âm Phủ hay Quần Áo, Ngựa Mũ Đốt.... mà chỉ đốt Tâm Mình rực sáng lên làm theo Chánh Pháp. Khác trước kia còn Mê cố chấp giết Gà, Vịt cỗ mặn cúng Giỗ Cha mình.

Nào Tiền Vàng Âm Phủ, Quần Áo Mã Giấy đốt rợp Trời, trong lúc còn ngủ Mê cho đó là đúngcảm thấy Hạnh Phúc.

Khi tỉnh ngủ, biết mình làm saiCha - Mẹ đâu còn Hình Tướng mà mặc Quần Áo Giấy đốt ra tro, chẳng qua chúng ta lấy Tâm niệm sai lầm của Tổ Tiên truyền lại qua nhiều đời, Vì Vô Minh che lấp Tâm Thức, chưa được Chân Lý soi sáng hóa giải, nên cứ lấy Thân Mình ra mà suy: Nếu không mặc Quần Áo che kín Thân Thể thì trông thấy trơ, và cảm nhận rét buốt, rồi đem Tâm Niệm này, áp dụng cho Người Quá Cố không còn Hình Tướng kia. Thành ra cố chấp nên làm sai như vậy.

Tiền Âm Phủ đem đốt cho Cha - Mẹ, mong Cha Mẹ cứ ở Âm Phủ mà tiêu Tiền, không được Vãng Sanh.  Ấy vậy mà vẫn lên Chùa đăng ký Cầu Siêu, lại còn Chắp Tay Niệm Phật cầu tiếp độ Mẹ - Cha Vãng Sinh Tịnh Độ.
Mong các bạn có Thiện Tâm lưu Tâm điều này?
      Thực ra: Người chết chỉ có một sự thọ dụng, thọ dụng gì ? Thọ dụng Tội - Phước. hành vi lúc sống đã làm của việc Thiện - Ác mà thôi. Thì chỉ làm việc Phước Thiện hồi hướng công đức đến cho người chết mà thôi.