Phật học cơ bản
Mê tín - Chánh tín | Cuốn sách bổ ích cho người Phật tử tại gia
20/10/2556 18:52 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

QUỐC GIA VỌNG TỘC - VỌNG TỘC CƯ GIA

Tổ Tiên -  Cha - Mẹ, sinh đẻ Gái - Trai,

Dưỡng dục cả hai, chẳng nài khó nhọc.

Lo cho ăn học, khôn lớn trưởng thành,

Được chút công danh, sanh ra ngã mạn.

Lãng quên nhân bản, ai sản sanh ta,

Quyến Thuộc gần xa, coi thường lấn lướt.

Dưới - Trên, sau - trước, chẳng ngước đoái hoài,

Sống cảnh lạc loài, như dân du mục.

    ¬

Phàm thân cõi tục, hưởng phước hết duyên,

Thất Tổ Cửu Huyền, theo chân nối gót.

Tử hiền giờ chót, báo Hiếu Mẹ - Cha,

Thành kính thiết tha, thỉnh Thày tụng niệm.

Duyên lành rất hiếm, mới kiếm được Thày,

Sao chẳng chung tay, lo đường Phật Sự.

Bởi vì hai chữ, Hiếu Thảo thâm ân,

Việc chẳng chuyên cần, lơ là chểnh mảng.

Nghe lời Thày giảng, gọi chút vãng qua,

Chuyện phiếm la cà, hót như con sáo.

Người thân có bảo, dương mắt đảo nhìn,

Việc của mẹ mìn, tôi cần gì tới.

Chén trà vẫn đợi, mối lợi đang chờ,

Nên vái thờ ơ, cốt cho qua chuyện.

     ¬

Bạc - Cờ lão luyện, thuốc phiện cũng sành,

Vin quả bẻ cành, say mê Tửu - Sắc.

Mẹ - Cha phó mặc, cho Vợ cho Con,

Việc đạo vàng son, sợ mòn tiền túi.

Uống ăn túi bụi, chẳng kể hao tài,

Chén rượu lạc lài, hàng giờ hàng buổi.

Những lời siêu cuội, kiếm chuyện làm quà,

Chếnh choáng mắt lòa, bước đi chẳng vững.

Vợ - Con chịu đựng, dọn quét cửa nhà,

Cũ mới trút ra, sạch cho bằng hết.

Ai khen cái nết, ăn uống bê tha,

Phá cửa phá nhà, tiêu sài hoang phí.

Vợ - Con khinh bỉ, vùi liễu dập hoa,

Bại hoại danh gia, thật là thất đức.

     ¬

Hãy nên sống thực, cố sức gắng công,

Chữ Đức vun trồng, sao cho thanh tịnh.

Mấy lời cảnh tỉnh, ký chú đinh ninh,

Khuyên bạn đồng mình, sống cho phải Đạo.

Để mà khuyên bảo, Con Cháu chúng ta,

Vọng Tộc thiết tha, Cửu Huyền yên tĩnh.

Tu Thân thanh tịnh, báo hiếu Mẹ - Cha,

Thất Tổ gần xa, cũng nhờ ân đức.

Nói năng giữ mực, hạnh khỏi người chê,

Sống giữ lấy lề, Cháu Con hiếu thảo.

Để mà giữ đạo, trên - dưới phân minh,

Sau - trước thân tình, trong hình ngoài bóng.

Bỏ điều hư hỏng, mới thực là Tu.

Ai Trí ai Ngu, xem tường chữ Đạo ?