Phật học cơ bản
Mê tín - Chánh tín | Cuốn sách bổ ích cho người Phật tử tại gia
20/10/2556 18:52 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

PHẬT TỬ TẠI GIA MUỐN

1.  Muốn Đời sống an vui.         

Phải Giữ ngũ giới.

2.  Muốn Gia đình hạnh phúc.        

Phải Thiêu dục trí túc.

3.  Muốn Tâm hồn được Cao thượng.       

Không Ham mê lợi danh.

4.  Muốn Cư Xử hòa thuận.            

Phải Giữ lục hòa.

5.  Muốn Được giàu sang.         

Phải Bố trí - Cúng dàng.

6.  Muốn Sống lâu mạnh khỏe.       

Phải Cứu mệnh - Phóng sinh.

7.  Muốn Vượt khó khăn.         

Phải Bình tĩnh - Sáng suốt.

8.  Muốn Dứt hết hận thù.        

Phải Thực hành Hỷ - Xả - Từ - Bi.

9.  Muốn Xã hội hết bất công.         

Phải Khởi tâm bình đẳng.

 10. Muốn Nhân loại hết khổ đau.    

Phải Ngăn lòng ích kỷ - lợi tha.

 11. Muốn Hưởng Phước cõi Tiên.   

Phải Tu thập thiện.

 12. Muốn Lên cõi Thánh.                 

Phải Tu bát chánh đạo.

 13. Muốn Về Cực Lạc.               

                     Phải Niệm Phật tham thiền.
                          image021.jpg

Tào Khê một dòng biếc,

Chảy mãi về Phương Đông.

Quán Âm bình nước tịnh,

Tẩy sạch dấu Phong - Trần.

Cành Dương tưới Cam Lồ,

Làm sống dậy mùa Xuân.

Đề Hồ trong Cổ Họng,

Làm lắng dịu muôn Lòng.

 

Soạn giả:

Lê Xuân Lịch

Pháp danh Chánh Lý