Vu Lan
Xá Tội Vong Nhân
ĐĐ Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa TRÚC LÂM - Bình Phước
12/08/2012 05:27 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng
» Video
» Ảnh đẹp
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch