Tướng do tâm sinh
03/07/2015 10:06 (GMT+7)
“Tướng do tâm sinh” là quan niệm trong văn hóa Thần truyền, có cả trong Phật giáo lẫn Đạo giáo. Ở đây “tướng” là chỉ hình thức biểu hiện bên ngoài của sự vật, là biểu hiện của các loại sự vật mà trong cuộc sống hàng ngày mọi người vẫn trông thấy, còn sự thay đổi muôn hình vạn trạng của những biểu hiện bên ngoài này đều do xuất phát từ sự vô thường của tâm con người.
Trồng căn lành & sám hối
30/06/2015 13:05 (GMT+7)
Nếu người chưa có căn lành, phải trồng căn lành ở các Đức Phật. Trồng căn lành bằng cách nào? Tôi biên soạn Hồng danh Pháp Hoa là pháp môn tu của riêng tôi, trong đó, chính yếu là lạy Phật để trồng căn lành, sám hối để tiêu tội. Pháp này tôi căn cứ theo pháp tu của Thiên Thai Đại sư. Ngài dạy rằng muốn tu phải sám hối cho sạch nghiệp; nếu không, việc tu hành chỉ có kết quả tạm mà thôi.

Nam nữ luyến ái
29/06/2015 23:31 (GMT+7)
Trong đời sống thế tục, ái dục đem đến hạnh phúc khiến cho họ gắn kết không rời...
Thà khuấy động nước nghìn sông, chứ không được làm động lòng người tu Đạo
27/06/2015 22:58 (GMT+7)
Thiếu nữ bố thí tăng hài, chúng pháp sư thấy sắc động lòng phàm bức chết người thiếu nữ, khi mọi người vội vàng kéo tấm vải màu vàng đang đắp thi thể của cô gái ra, tất cả đều chết lặng.

Hạt muối
27/06/2015 11:16 (GMT+7)
Nếu người nào tu tập như pháp, công đức sâu dày thì công đức ấy sẽ hóa giải một phần nào những lỗi lầm lớn và có thể triệt tiệu những lỗi lầm nhỏ. Ngược lại, nếu người nào không tu tập như pháp, không tích lũy được nhiều công đức thì sẽ gánh chịu hoàn toàn những hậu quả do lỗi lầm mình gây ra, dù đó là lỗi nhỏ.
Cá nhảy khỏi lưới mới hay
26/06/2015 12:51 (GMT+7)
Chuyện kể rằng có một ngư dân đi đánh cá. Ông thả lưới suốt buổi sáng mà không bắt được con nào, tức quá ông ta bao lưới xung quanh khúc sông rồi đập nước ầm ầm. Nhiều con cá hốt hoảng chạy loạn xạ nên bị dính vào lưới.

Công đức chép kinh
20/06/2015 09:19 (GMT+7)
Trong các việc làm phước thiện thì biên chép và ấn tống kinh điển luôn được khuyến khích và ca ngợi, vì lợi lạc của nó đối với người làm phước thật nhiệm mầu, không thể nghĩ bàn. Thời xưa, khi các phương tiện ấn loát còn thô sơ thì chép kinh thành nhiều phiên bản để tụng đọc là hình thức phổ biến.
Tin mình để tu
17/06/2015 09:09 (GMT+7)
 “Đệ tử ta, dù ở xa ta ngàn dặm, tâm nghĩ đến giới của ta mà tu thì được đắc đạo. Trái lại dù kẻ ở bên cạnh ta mà tâm tà cũng chẳng bao giờ đắc đạo”.

Bố thí và cúng dường
15/06/2015 23:14 (GMT+7)
Đức Phật dạy trong 6 pháp ba la mật, bố thí làm đầu và muốn trồng căn lành ở Tam bảo.phải cúng dường chư Tăng là việc chính. Vì vậy, bố thí và cúng dường là đề tài mà Tăng Ni, Phật tử phải quan tâm. Bố thí và cúng dường thế nào cho đúng là vấn đề đặt ra.
Tín tâm cúng dường Tăng Bảo
15/06/2015 23:05 (GMT+7)
Trong kinh, Đức Phật dạy rằng “Khi cúng dường tứ sự đến cho một vị tỳ-kheo, hai vị tỳ-kheo, cận sự nam nữ đừng nghĩ đến cá nhân vị ấy mà cứ khởi tâm cúng dường Tăng, cúng dường Tăng Bảo thì phước báu ấy sẽ rất toàn hảo, rất thanh tịnh”.

Khuyên phát bồ đề tâm văn
14/06/2015 23:03 (GMT+7)
Tâm Bồ đề này là vua trong các pháp lành, phải có nhân duyên mới phát khởi được. Nhân duyên ấy, nay nói tóm lược thì có mười thứ là : 1 là nhớ ơn sâu nặng của Ðức Phật, 2 nhớ ơn cha mẹ, 3 nhớ ơn sư trưởng, 4 nhớ ơn thí chủ, 5 nhớ ơn chúng sanh, 6 nhớ khổ sanh tử, 7 vì tôn trọng linh tánh của mình, 8 sám hối nghiệp chướng, 9 cầu sanh Tịnh độ, 10 vì mong muốn làm cho Phật pháp tồn tại lâu dài.
Bố Thí Máu
14/06/2015 22:54 (GMT+7)
Trong các việc lành, bố thí đứng hàng đầu, động cơ của sự bố thí là lòng từ bi, muốn chia xẻ và cứu giúp người khác. Chính đức Phật đã trải qua vô lượng kiếp thực hành bố thí đầu mắt tay chân, vợ con, nhà cửa, thành quách, v.v...

Chọn pháp môn tu để giải thoát
13/06/2015 22:58 (GMT+7)
Hôm nay thật là hữu duyên, tôi về chùa này lần thứ hai, chứng kiến thành quả của Đại đức Phước Tiến, đã hoàn thành ngôi chùa trang nghiêm, rộng lớn, là việc đáng khen ngợi.
Con Đường Bồ Tát
12/06/2015 12:53 (GMT+7)
Con đường Bồ tát  – con đường lý tưởng nổi tiếng của Phật giáo Đại thừa – không phải là pháp tu để thành thánh, thành tiên, mà là một lối sống ai cũng có thể ước mong thành tựu được.  Ngài Chogyam Trungpa Rinpoche giải thích rằng, ai phát nguyện tu hạnh bồ tát thì chỉ có một lời nguyện đơn giản là: lo cho chúng sinh trước hết và không giữ lại gì cho chính mình.  (Carolyn Rose Gimian)  

Con đường đi đến Phật đạo
12/06/2015 00:11 (GMT+7)
Ra đồng cuốc đất, giở cuốc lên cuốc xuống, làm mệt đứng chống cuốc thở, ngó trời ngó mây chơi. Còn mình ngồi đó, một giờ hai giờ có dám nghỉ đâu. Lúc nào cũng phải dòm chừng, hết chú này tới chú khác trồi lên liên miên. Một hai giờ đồng hồ không nghỉ chút nào hết.
Thở để nhìn thấy chính mình
10/06/2015 22:08 (GMT+7)
Dưỡng khí là cái tối cần thiết cho cơ thể con người, nếu thở ra mà không thở vào coi như mạng sống chấm dứt. Không ăn uống con người có thể sống được vài tuần, nếu thiếu dưỡng khí chỉ trong 5 phút con người sẽ chết ngay. Dưỡng khí rất cần thiết cho nhu cầu cuộc sống con người nhưng chúng ta thường ít lưu ý đến và cũng không biết cách hít thở để có lượng dưỡng khí đầy đủ giúp cơ thể khoẻ khoắn, lành mạnh.

Hãy tự mình tu tập! - Bhante Henepola Gunaratana
09/06/2015 23:58 (GMT+7)
Đức Phật dạy rằng: “Này các Tỳ khưu, hãy hành thiền. Đừng phóng dật.  Đừng để  cho tâm mình đầy phiền não. Đừng than van, khóc lóc rằng “Cuộc đời này đầy rối rắm, khổ sở, đau  khổ và sầu bi”.  Tâm không được huấn luyện qua việc thực hành chánh niệm sẽ tạo nên sự căng thẳng, lo lắng và âu lo.  Đừng tiếp tục than khóc và  lập đi lập lại mãi các sai lầm giống nhau. Các ông không thể chạy trốn thực tại.  Cuộc sống không phải là màu hồng.  Nó có những thăng trầm và những sự va  chạm.  Đây là những thực tế mà chúng ta phải đối mặt hàng ngày.”
Lặng im như hoa cúc
09/06/2015 23:11 (GMT+7)
“Đôi khi phương pháp hữu hiệu nhất để điều khiển một việc gì là để cho nó được tự nhiên. Và lúc ấy sự việc sẽ nằm dưới sự kiểm soát của ta, theo một nghĩa rộng. Cũng như muốn kiểm soát một con cừu hay một con bò, bạn hãy thả nó vào một cánh đồng cỏ rộng bao la. Làm ngơ không biết đến là một phương pháp tệ hại nhất, và kế đến là cố gắng điều khiển chúng. Chỉ có phương cách hữu hiệu nhất là thấy biết chúng, ta chỉ cần thấy biết thôi, và không cần phải điều khiển một việc gì hết.”

Người Tu và Dang Vọng
08/06/2015 22:38 (GMT+7)
"Nếu một người tu mà trải qua bao tháng năm hành đạo không thấy mình tầm thường hơn, giản dị hơn và khiêm tốn hơn thời gian ban đầu, thì có lẽ là người tu đó đã đi lạc rồi!"
Tu Hành Cần Phải Phước Đức Đầy Đủ
07/06/2015 23:14 (GMT+7)
Đạo lý nhà Phật giúp ta mở rộng tấm lòng từ bi sáng ngời về hạt giống yêu thương từ việc bố thí, giúp đỡ chúng sinh bình đẳng qua nhiều hình thức. Từ đó, ta thấy việc làm bố thí, chia sẻ quan trọng ở tâm chân thành, nhờ vậy chúng ta sống với nhau có yêu thương và hiểu biết bằng tình người trong cuộc sống.

 Về trang trước     Về đầu trang      Trang[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
» Video
» Ảnh đẹp
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch