Xuân
Xuân cát tường
07/01/2013 22:09 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Tỵ đến Thìn đi đã mấy lần

Sao ta, người vẫn- cứ lần khân

Sáng mơ toan tính gom lòng khẳm

Chiều mộng đong lường ngất dạ tham

Hãy tẩy si mê ngời ngõ tánh

Xin chùi sân hận thoáng vườn tâm

Quán soi vạn pháp :không say đắm

Bát nhã xuân yên tỏ nguyệt rằm ./.

                                       Lê đăng mành                              

                                   Cuối đông nhâm thìn  2012

Xuân Nhâm Thìn
» Video
» Ảnh đẹp
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch