Y học & Sức khỏe
Hoả xà và Bảy Luân xa trong Yoga Ấn Độ
Tâm Minh St
31/07/2013 21:40 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Các trung khu này có khi được xem như định vị được trên thân thể con người như gần trái tim, lông mày… nhưng thật chất của chúng thuộc về một bình diện khác của thế giới hiện tượng.

Sơ đồ 7 luân xa

 (Hỏa xà là Luân 1, ngoài ra còn có tên gọi khác là Lửa tam muội, Hỏa xà Kundalini, Chakra Kundalini.. Rắn là biểu tượng của Kundalini)

altLà các nơi tập trung Khí lực mạnh nhất của con người (Prana, Năng lượng, Energy). Ðó là những nơi tích tụ, chuyển đổi và phân bố khí lực.

Các trung khu này có khi được xem như định vị được trên thân thể con người như gần trái tim, lông mày… nhưng thật chất của chúng thuộc về một bình diện khác của thế giới hiện tượng.

Trung khu là những điểm, nơi đó thân thể và tâm thức giao hòa và chuyển hóa qua lại với nhau.

Theo quan điểm của Ấn Ðộ giáo thì có bảy trung khu nằm dọc xương sống. Các trung khu này là nơi xuyên qua trong quá trình Giác ngộ. Sáu trung khu đầu tiên (satcakranirupanam) được xem là nằm trong thân thể, trung khu thứ bảy nằm trên đỉnh đầu.

Một khi con rắn lửa (hỏa xà; s: kundalini) được đánh thức bằng các phép tu tập, khí lực đó sẽ rời trung khu thấp nhất để vươn lên. Qua mỗi trung khu, hành giả sẽ đạt những cảm giác hoan hỉ (ananda), một số thần thông huyền bí (Tất-địa) và vì vậy, các trung khu cũng được xem là “chỗ trú” của tâm thức (caitanya).

Từ mỗi trung khu xuất phát một số lượng đạo quản (nadi), là những kênh năng lượng tinh vi khác nhau.

Những người có biệt tài xem tướng, nhìn thần sắc hay mô tả các trung khu như những “hoa sen” nhiều cánh, mỗi cánh diễn tả một đạo quản. Các hoa sen này luôn luôn xoay chuyển và vì vậy chúng được gọi là “bánh xe quay” (luân xa), ý nghĩa thật sự của danh từ Cakra.

Theo hệ thống Hỏa xà du-già (kundalini yoga) của Ấn Ðộ giáo, mỗi trung khu tương ưng với những đặc tính nhất định nào đó của thân, tâm, được diễn tả bằng những biểu tượng khác nhau (hình sắc, chủng tử man-tra (bijamantra), biểu tượng thú vật, Hộ Thần (istadevata).


ChuyenLuanXa.gif, 767301 bytes

1. Trung khu gốc (muladhara cakra; Luân xa  1, mula: gốc, căn; adhara: chỗ nương tựa, trú xứ): nằm ở đốt xương sống cuối cùng, thuộc về đất (địa), Chủng tử man-tra: LAM, hoa sen bốn cánh, có dạng vuông, màu vàng, biểu tượng thú vật là con voi bảy vòi, điểm cuối cùng của Ðạo quản chính (susumna nadi). Hệ thống tương ưng của cơ thể là bộ phận sinh dục (l: plexus pelvis). Hỏa xà (kundalini) nằm trong dạng cuộn tròn nằm yên khi chưa được khởi động.

“Ai quán tưởng đến trung khu này thì chinh phục được đất và không còn sợ xác thịt tiêu hủy khi chết. Du-già sư đạt được trí cùng tột của Hỏa xà (kundalini) và những yếu tố để đánh thức nó. Nếu con rắn lửa được đánh thức, Du-già sư có thể nhất bổng người lên và điều khiển được chân khí (khả năng này được gọi là darduri siddhi), các tội lỗi đều được xóa bỏ, tinh thông tam thời và đạt niềm an vui tự tại (sahajananda). (theo Sivananda trong Kundalini yoga, 1953).

Luân xa 1 (Chakra 1 - The Red Root)

ANCIENT INDIAN CHAKRAS EXTERNAL TO THE BODY

 Tags: Angel Meditation experimental relax chill calm tranquility enlightenment Ambient minimalism abstract impressionism trippy psychedelic color light art red root chakra mac    book pro finalcut studio sony vegas after effects cs3 The Root Chakra is located at the base of the spine or coccyx. This Chakra is related to survival, our body and identity as an individual. Our health, constitution and security including material wealth are also linked to the root chakra.

2. Trung khu ở bụng dưới (svadhisthana cakra; sva: Luân xa 2, sinh khí; adhisthana:

trú xứ): nằm dưới gốc bộ phân sinh dục, thuộc về nước (thủy), Chủng tử man-tra: VAM, hoa sen sáu cánh, hình lưỡi liềm, màu trắng, biểu tượng thú vật là con cá sấu, nằm trong Ðạo quản chính (susumna nadi).

Hệ thống tương ưng của cơ thể là các cơ quan nội tiết và sinh sản (l: plexus hypogastricus). “Ai quán tưởng đến trung khu này và vị Hộ Thần quyến thuộc sẽ không còn sợ nước và chinh phục được đại chủng này.

Du-già sư sẽ đạt nhiều loại thần thông, sự hiểu biết trực nhận, khống chế được các giác quan và thấy được các chúng sinh cõi khác. Các đặc tính bất thiện như tham, sân, si, mạn và những ô nhiễm khác đều được tận diệt. Hành giả chinh phục được tử thần (mrtyunjaya siddhi)”.

3. Trung khu ở rốn (manipura cakra):  Luân xa 3, thuộc về lửa (hỏa), Chủng tử man-tra: RAM, hoa sen mười cánh, hình tam giác, màu đỏ, biểu tượng thú vật là con sơn dương, nằm trong Ðạo quản chính (susumna nadi).

Hệ thống tương ưng của cơ thể là hệ dinh dưỡng, tiêu hóa (l: plexus epigastricus). “Ai tập trung vào trung khu này có thể tìm thấy những bảo vật chôn dấu kĩ, không bao giờ bệnh hoặc và không sợ lửa. Nếu bị quăng vào lửa họ cũng không sợ và cũng không bị hề hấn gì”.

4. Trung khu ở tim  (anahata cakra; anahata: Luân xa 4, bất khởi động): thuộc về không khí hoặc gió (phong), Chủng tử man-tra (bijamantra): YAM, hoa sen 15 cánh, màu xám-xanh, hình lục giác, biểu tượng thú vật là con nai (mrga), nằm trong Ðạo quản chính (susumna-nadi).

Hệ thống tương ưng của cơ thể là hệ huyết quản (l: plexus cardiacus). “Ai quán tưởng về trung khu này thì đạt uy lực về gió (phong), hành giả có thể bay trong không gian và nhập vào thân thể của một người khác. Lòng từ của vũ trụ sẽ đến với họ”.

5. Trung khu ở cổ (visuddha cakra; visuddha: thanh tịnh): Luân xa 5, thuộc về Hư không (akasa), Chủng tử man-tra: HAM, hoa sen 16 cánh, màu trắng, hình tròn, biểu tượng thú vật là con voi với sáu ngà, nằm trong Ðạo quản chính (susumna nadi).

Hệ thống tương ưng của cơ thể là hệ hô hấp (l: plexus cervicus).  “Ai tập trung vào trung khu này thì dù thế giới sụp đổ cũng không tiêu hoại, đạt Nhất thiết trí của bốn Vệ-đà, trở thành một trí giả thông cả ba thời (trikalajnani), quá khứ, hiện tại và vị lai”.

6. Trung khu ở trán (ajna cakra; ajna: lệnh): Luân xa 6, nằm giữa hai lông mày, Chủng tử man-tra: A ngắn, hoa sen hai cánh, màu trắng sữa. Hệ thống tương ưng của cơ thể là hệ thần kinh phản xạ (l: edulla oblongata).

Trung khu này nằm trong Ðạo quản chính (susumna nadi), được xem là nơi tàng ẩn của thần thức. “Ai tập trung vào trung khu này thì sẽ thiêu đốt tất cả nghiệp chướng của tiền kiếp.

Tập trung vào trung khu này rất quan trọng vì nó giúp Du-già sư (yogin) trở thành một người được giải thoát trong đời này (jivanmukti, người đạt giải thoát lúc còn sống, ngay trong đời này), đạt tất cả Tất-địa (siddhi) thượng hạng”.

7. Trung khu đỉnh đầu (sahasraha cakra; sahasraha: một ngàn): Luân xa 7, Chủng tử man-tra (bijamantra): OM, hoa sen ngàn cánh (sahasrahapadma). Trung khu này nằm ngoài thân thể, có một “ngàn”, được hiểu là vô số đạo quản (nadi) bao quanh.

Cơ quan tương ưng của cơ thể là bộ não. 50 mẫu tự của Phạn ngữ (sanskrit) chạy vòng quanh trung khu này trên những cánh hoa sen 20 lần và vì vậy, trung khu này chứa đựng, bao gồm tất cả Chủng tử man-tra và các trung khu khác. Trung khu này phát ra ánh sáng “như mười triệu mặt trời” và hệ thuộc vào một cấp chân lí, sự thật khác với sáu trung khu còn lại.

Trung khu này được xem là trú xứ của Thấp-bà (siva) và tương ưng với vạn vật, “thần thức của vũ trụ”, “Siêu thức”. “Nếu Hỏa xà lên đến đỉnh đầu và hòa hợp với Thấp-bà, hành giả sẽ cảm nhận một sự an vui tuyệt đỉnh (paramananda), nhận thức tuyệt đối sẽ đến với họ. Hành giả trở thành một trí giả toàn vẹn (brahmavid-varistha).

alt

7 âm chữ Phạn trong luân xa

Secret Meditations : Using the law of attraction

Use the law of attraction through meditation and create the life of your dreams!

Về quan niệm trung khu khí lực, Mật tông đạo Phật có nhiều yếu tố tương tự như Ấn Ðộ giáo, nhưng phép thiền quán các trung khu đó có nhiều điểm khác. Lạt-ma Gô-vin-đa có viết một quyển sách với tên Foundations of Tibetan Mysticism (bản Việt ngữ: Cơ sở Mật giáo Tây Tạng), nói rất rõ hệ thống tu luyện theo Mật tông Tây Tạng và trong đó hệ thống Hỏa xà du-già (kundalini yoga) giữ một vai trò quan trọng.

Theo: http://ue.vnweblogs.com

» Video
» Ảnh đẹp
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch