Tranh vẽ-Thư pháp
Pháp ngữ của HT.Tuyên Hóa (phần 3)
23/09/2014 15:16 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

     Người học Phật chúng ta trước hết siêng năng tu giới định huệ, trừ diệt tham sân si. Đây là việc mỗi người cá nhân mình phải thực hành, áp dụng nơi thể xác này, thật sự dụng công. Không phải rằng mình kêu kẻ khác siêng nawg tu giới định huệ, trừ diệt tham sân si, mà phải là tự mình chân thật tu hành.

21.jpg

22.jpg

23.jpg

24.jpg

25_1.jpg

26.jpg

27.jpg

28.jpg

30.jpg

29_1.jpg

BBT Phat hoc

» Video
» Ảnh đẹp
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch