Âm nhạc PG
Mùa Xuân em đi Lễ Chùa
Tho_Mac_Giang_-_Ns.Kieu_Tan_Minh
26/01/2011 22:15 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Mùa xuân em đi lễ chùa. Chân thành thắp nén tâm hương. Nguyện cho tám hướng mười phương. Chúng sanh nhờ ơn tế độ.

Mùa xuân em đi lễ chùa

Chân thành thắp nén tâm hương

Nguyện cho tám hướng mười phương

Chúng sanh nhờ ơn tế độ

Mùa xuân em đi lễ chùa

Mùa xuân Di Lặc nở hoa

Bốn mùa Đạo Vàng tỏ ngộ

Từ bi sức sống chan hòa

Mùa xuân em đi lễ chùa

Mùa xuân Đạo Pháp thơm hương

Nhân loại năm châu bốn biển

Tin yêu xây dựng tình thương

Mùa xuân em đi lễ chùa

Chắp tay nhìn lên Đức Phật

Mở ra con đường quy nhất

Ba ngàn thế giới một phương

Mùa xuân em đi lễ chùa

Mùa xuân bất diệt là đây

Bốn mùa xuân đi xuân đến

Vườn tâm nhất điểm Chi Mai.

Mặc Giang

Bao Hiem BSH
» Video
» Ảnh đẹp
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch