Mật Tông
11/05/2010 04:04 (GMT+7)
Tôn này thuộc về Ðại thừa, thờ Ðức Ðại Nhựt Như Lai (Tì Lô Giá Na) làm giáo chủ. Ngài Kim Cang Bồ Tát đích thân chịu làm lễ quán đảnh, kế thừa pháp mầu nhiệm của Ðức Ðại Nhựt Như Lai, vì thế cho nên tôn này gọi là Mật Tôn hay Chơn ngôn tôn (lời dạy chơn thật mầu nhiệm, bí mật).
Giới Thiệu Về Mật Tông
10/05/2010 00:33 (GMT+7)
Ðộc Giác Kim cương Ðại Phẫn Nộ Pháp Môn là một trong những pháp thượng thừa của Mật giáo. Mật tông hay Kim cương thừa được coi là phương tiện thù thắng có thể đốn ngộ ngay trong hiện kiếp để làm lợi lạc quần sinh. Tuy nhiên, ngày nay việc thực hành Mật giáo thường bị hiểu lầm.

Giới Thiệu Về Mật Tông (Kim Cương Thừa)
07/05/2010 03:29 (GMT+7)
Mật tông là một trong những tông phái của Phật giáo, xuất phát từ Ấn Độ vào khoảng thế kỷ thứ VII, rồi sau đó được truyền bá sang Trung Hoa, Nhật Bản... và đặc biệt là phát triển mạnh mẽ ở Tây Tạng. Ở Tây Tạng, Mật tông còn được gọi là Kim cương thừa.
Lược Thuật Về Những Tông Phái Chính Của Phật Giáo Tây Tạng
06/05/2010 08:52 (GMT+7)
Ngoài phái Ca Đương (Kadampa) và Cách Lỗ (Gelugpa) ra, ở Tây Tạng còn có ba tông phái chính: 1- Nyingma, hay phái Hồng giáo, Kagyudpa. 2- Cát Cử, hay phái Bạch Giáo. 3- Sakyapa; hay phái Đa Sắc.

Lục tự đại minh chơn ngôn
23/04/2010 03:40 (GMT+7)
Trong một chuyến đi công tác, tôi được tặng một “biểu tượng” có ký hiệu ngoằn ngoèo và được căn dặn giữ gìn cẩn thận sẽ được lợi ích. Tôi không biết ý nghĩa của biểu tượng đó là gì? Tôi có nghe trong Phật giáo có pháp “Kim cương ngữ” nhưng không biết pháp ấy thế nào? Xin giải thích để áp dụng vào đời sống tu tập hàng ngày.
Thủ ấn Hư Không Tạng Bồ Tát
22/04/2010 02:37 (GMT+7)
Kết Kim Cương Phộc Ấn, hai ngón trỏ chạm nhau như hình báu, kèm dựng ngóntrỏ ngang trái tim. Kim Cương Phộc này là Ngoại Phộc. Trong Bạch Bảo KhẩuSao thuật rõ là nghĩa của Nội Phộc. Đây là Ấn căn bản của Hư Không Tạng.

Từng bước thực hành thần chú Đại Bi
19/04/2010 01:29 (GMT+7)
Bồ Tát Quán Thế Âm đã khả hứa với chúng ta: “Nếu hành giả có thể tụng trì đúng pháp -khởi lòng thương xót tất cả chúng sanh- lúc ấy ta sẽ sắc cho tất cả Thiện thần, Long vương, Kim Cang, Mật tích thường theo ủng hộ, không rời bên mình, như giữ gìn tròng con mắt hay thân mạng của chính họ “.
Thoát Khỏi Sự Bất Mãn
18/04/2010 04:36 (GMT+7)
Những điều kiện tiên quyết để thực hành Mật giáo gồm ba phương tiện chính yếu của kinh tiểu thừa là xả ly, bồ đề tâm, và tri kiến về tính không. Việc trưởng dưỡng ba trạng thái tâm này sẽ tạo không gian nơi cuộc chuyển hóa diễn ra. Chương này nói về xả ly, tâm thoát khỏi những cảm xúc và ý nghĩ giới hạnh, tầm thường, chú ý tới tiềm năng tự tại vâ giới hạn của mình.  Nguồn: Phật Giáo Việt Nam Net (phatgiaovnn.com)

Thần chú Kim cang tát đỏa 100 chữ (100-Syllable Mantra of Vajrasattva ):
17/04/2010 02:15 (GMT+7)
Thần chú Vajrasattva phải được đọc ít nhất 21 lần hay 108 lần.Càng nhiều càng tốtPháp tu này nên được thực hành hàng ngày hay làm thời sám hối mỗi tháng 4 lần.Nếu có thể thì hãy nhập thất tu trì.Tác dụng của thần chú Kim Cang Tát Đoả giúp cho người trì tụng được trừ đi những tội lỗi họ đã phạm phải.
Ý nghĩa của chữ OM
13/04/2010 03:07 (GMT+7)
Theo Từ Điển Phật Học của Chân Nguyên và Nguyễn Tường Bách thì OM (có khi được viết là AUM), phát âm theo tiếng Việt là "ôm" kéo dài âm Ô. Chữ này là biểu tượng âm thanh cao quý và trọn vẹn nhất trong Ấn Độ giáo, được một vài trường phái Phật Giáo, nhất là Kim Cang xem như một Mantra.

Đời sống trong sáu cõi và thần chú
12/04/2010 08:11 (GMT+7)
Để thấu hiểu giáo lý của Đức Phật ta phải hiểu những mối liên hệ nhân và quả, và để thấu hiểu những mối quan hệ nhân và quả, ta phải hiểu hai thái cực là thuyết vĩnh cửu và hư vô. Trong đất nước này chúng ta thực sự bị khốn khổ bởi thuyết hư vô lẫn vĩnh cửu. Về phương diện văn hoá chúng ta đã hấp thu chúng. Chúng là một bộ phận của dòng tâm thức của chúng ta, chúng phổ biến trong toàn bộ nền văn hoá của ta, và chúng khó bị phát hiện.
Ý nghĩa của vũ điệu Kim Cương Thừa
11/04/2010 11:43 (GMT+7)
Các vũ điệu Kim Cương Thừa Tây Tạng mang nhiều ý nghĩa biểu tượng. Ví dụ, khi một vũ công đeo mặt nạ đầu hươu dùng thanh gươm cắt đứt một hình nộm thì đó không phải là một hành động tàn ác, mà để tượng trưng cho sự diệt trừ bản ngã bằng lưỡi gươm đại trí tuệ.

Giải thích Kiến lập Mandala
09/04/2010 21:46 (GMT+7)
Ý tưởng Mandala khởi nguồn rất lâu trước lịch sử của Mandala. Ở mức độ sớm nhất của tôn giáo Ấn Độ thậm chí cả tôn giáo Ấn - Âu và Tây Á, trong kinh Vệ Đà và nền văn học có liên quan, Mandala là một thuật ngữ đế chỉ một chương, một tuyển tập thần chú, hoặc là những bài tán tụng trong những nghi lễ Vệ Đà
CÚNG DƯỜNG MẠN ĐÀ LA
06/04/2010 22:21 (GMT+7)
Cúng dường nói chung không phải để làm hài lòng hay đút lót cho người được cúng dường. Chúng là một biểu tượng thể hiện sự quy hướng hoàn toàn của bạn đến Giác Ngộ mà đại diện là những Guru và Tam Bảo, và được cúng để có công đức hầu đem bạn đến trạng thái của các ngài.

Nghi Lễ Của Phật Tử Tây Tạng
06/04/2010 03:49 (GMT+7)
Lời giới thiệu ngắn gọn dưới đây là sự hướng dẫn cơ bản cho những người mới nhập môn và Phật tử theo truyền thống Tây Tạng. Nó có thể thay đổi theo đặc thù của những truyền thống khác nhau. Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất để đi theo con đường tâm linh là động lực chân chính thực hành Phật Pháp và sự tha thiết chí thành đón nhận những giáo huấn từ chân Đạo Sư.
Lễ Hỏa Tịnh
06/04/2010 01:00 (GMT+7)
Bài viết này được thực hiện với lòng thành tâm của tác giả. Mặc dù kém cỏi si mê, nhưng vẫn cố gắng chia xẻ sự hiểu biết giới hạn này đến mọi người, thế nên bài viết chắc chắn không thể không thiếu sót, do đó, xin nguyện, đệ tử xin sám hối trước chư vị trụ trong Công Ðức Ðiền, và cũng như xin quý đạo hữu niệm tình tha lỗi.

Lật Ðổ Sự Ðộc Tài Của Sắc Tướng
05/04/2010 02:01 (GMT+7)
Lực ái dục có thể ảnh hưởng tới chúng ta trong hai cách. Bằng các pháp tu tập của Mật giáo lực ái dục này có thể được chuyển hóa thành trí huệ an lạc và như vậy trở thành một năng lực dũng mãnh trong cuộc phát triển tâm linh của chúng ta. Thông thường, lực ái dục tạo thói quen chấp thủ, làm giảm ý thức, gia tăng vô minh và bất mãn.
HT Thích Thánh Nghiêm giảng về Mật Pháp
30/03/2010 00:44 (GMT+7)
Sau khi Phật Thích Ca diệt độ 800 năm, có Bồ Tát Long Mãnh ra đời, xây tháp sắt ở Nam Thiên được Kim Cang Tát Đỏa trao truyền Mật pháp mà thành tổ thứ 3, rồi truyền cho tổ thứ 4 là Long Trí. Long Trí sống thọ 700 tuổi, truyền Mật pháp cho Kim Cương Trí, vào năm Khai nguyên đời Đường Huyền Tôn ở Trung Quốc.

Tương quan giữa Thiền và Mật
27/03/2010 23:37 (GMT+7)
Trái ngược với thiền “an trú tính không”, và xem như không tất cả mọi hiện tượng trước mắt, mật tông lại vận dụng trí tưởng tượng tới mức tối đa trong lúc quán đồ hình hay mandala. Từ sự quán tưởng những vật trước kia không, nay thành ra có, mà hành giả cuối cùng thấy được tất cả cái có cái không đều tương đối...
Hành trì Mật tông Tây Tạng Tại Việt Nam
23/02/2010 22:13 (GMT+7)
Mặc dầu hầu hết các dòng truyền thừa của Phật giáo Việt Nam từ xưa đến nay đều bắt nguồn từ Thiền tông, song pháp tu hàng ngày của Tăng Ni, Phật tử lại thường bao gồm cả Thiền - Tịnh - Mật.

 Về trang trước     Về đầu trang      Trang 1 2 3 [4] 5  
Bao Hiem BSH
» Video
» Ảnh đẹp
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch