Tịnh độ
Muốn giác ngộ thì phải xem nhẹ chuyện thế gian
18/05/2015 13:31 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng
» Video
» Ảnh đẹp
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch