Đức Phật & Thánh chúng
Hình ảnh: Lịch sử Đức Phật
03/02/2010 17:20 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Hình ảnh cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ khi xuất gia, học đạo, hoằng hóa và nhập Niết Bàn

Bao Hiem BSH
» Video
» Ảnh đẹp
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch