Nhân vật
Tưởng niệm Ni trưởng Thích Đàm Đoan
16/06/2015 22:28 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Nhớ giác linh xưa từ chân như giới duyên khởi vô tâm. Ni trưởng xuất hiện giữa cõi đời này như một vầng trăng sáng, đất Quỳnh Phụ làm nơi thọ mạng để một đời đạo tục dung thông. Ni trưởng đã sẵn có duyên lành, phát chí xuất trần từ thuở nhỏ. Tổ đình Đa Cốc cầu đạo xuất gia, nêu cao chí cả nhẹ bước vân du trên đường giải thoát, bỏ ngoài ngàn dặm lòng tham ái, để lẽ huyền vi còn mãi trong tâm.

Ni Trưởng Thích Đàm Đoan thế danh là Trần Thị Viên, trụ trì chùa Tam Bảo xã Nam Hồng huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình, nguyên uỷ viên ban trị sự tỉnh hội Phật giáo Thái Bình, uỷ viên Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình. Sau một thời gian lâm trọng bệnh, mặc dù đã được các cấp giáo hội, sơn môn pháp quyến và các y bác sỹ tận tình cứu chữa nhưngvì tuổi cao sức yếu, Ni Trưởng đã thuận lẽ vô thường thâu thần an nhiên thị tịch vào hồi 9h 20 phút ngày 18 tháng 6 năm 2007 (nhằm ngày mồng 3 tháng 5 năm Đinh Hợi). Trụ thế 89 năm, hạ lạp 60 năm. Sự ra đi vĩnh hằng của Ni Trưởng là một mất mát to lớn đối với Tăng ni tổ đình và Phật tử địa phương.

Cõi trần thế không hoa chiếc bóng

Cuộc nhân sinh giấc mộng hoàng lương

Phù sinh là kiếp vô thường

Dễ ai thoát khỏi chiếc vòng tử sinh

Nhớ giác linh xưa từ chân như giới duyên khởi vô tâm. Ni trưởng xuất hiện giữa cõi đời này như một vầng trăng sáng, đất Tây Phong làm nơi thọ mạng để một đời đạo tục dung thông. Ni trưởng đã sẵn có duyên lành, phát chí xuất trần từ thuở nhỏ. Tổ đình Đa Cốc cầu đạo xuất gia, nêu cao chí cả nhẹ bước vân du trên đường giải thoát, bỏ ngoài ngàn dặm lòng tham ái, để lẽ huyền vi còn mãi trong tâm.

Quả là:

Mùi tửu sắc dành cho trần thế

Bả lợi danh đoạn tuyệt tâm hồn

Nhịp mõ sớm khuya tan đêm trường mộng

Tiếng chuông hôm thức tỉnh kẻ đam mê.

Thế rồi trên bước đường hành đạo, dù ở cương vị nào đạo hay đời. Ni trưởng đều nêu cao phẩm hạnh xuất trần, quyết chí một lòng cùng chư Tăng chấn hưng ngôi nhà Phật giáo tỉnh, góp phần viết nên trang sử vàng son cho Phật giáo Thái Bình, trải qua các thời kỳ khác nhau của lịch sử.

Thật vậy: 

Công ai đổ xuống đất này

Cho hoa đạo pháp ngày càng thêm tươi.

Một góc chùa Tam Bảo nơi in dấu chân hoằng pháp của Ni trưởng

Bằng hạnh nguyện từ bi cao cả, hiền hoà hỉ xả trang nghiêm, Ni trưởng là hiện thân của giới luật, là thạch trụ chốn tùng lâm, với đức tính khiêm cung vô ngã vị tha, mỗi lời nói là những âm ba giải thoát, xoa dịu lòng người, mỗi cử chỉ, mỗi bước đi là dấu chân của đạo pháp, xuôi dòng bản thể, thuận lý chân như.

Trong suất cuộc đời mình Ni trưởng luôn quan tâm đào tạo thế hệ Ni tài, duy trì mạng mạch Như Lai trong chốn thiến môn, người là vị đức độ khoan dung đã hướng dẫn chư ni, tín đồ đi con đường đạo pháp chân chính, khai thông chân lý nhiệm màu giữ vững niềm tin lèo lái con thuyền bát nhã đưa mình, đưa người về nơi giác ngộ, hầu báo đáp hồng ân chư Phật.

Đem thân phụng sự cõi trần

Trần duyên mai một pháp thân sáng ngời.

Với tinh thần đoàn kết, hoà hợp một lòng cộng trụ Ni trưởng đã thể hiện tinh thần thống nhất cao độ của người con Phật, động viên Tăng ni, Phật tử xây dựng thành công ngôi nhà Phật giáo tỉnh hội đã và đang phát triển vững mạnh trong lòng dân tộc.

Với chí nguyện vì dân vì nước, vì hoà bình hạnh phúc, Ni trưởng đã thể hiện tinh thần yêu nước trong sáng nồng nàn, góp phần xây dựng đất nước, làm tốt đạo đẹp đời, một truyền thống quý báu ngàn đời của Phật giáo Việt Nam xuyên suốt lịch sử truyền thừa hơn 2000 năm mà Ni trưởng cùng Tăng ni Phật giáo Thái Bình có phần đóng góp lớn lao và trân trọng.

Để rồi:

Hoa đạo pháp nở rộ trong vườn xã hội

Trái bồ đề xen kẽ trái bình đẳng tự do.

Thế những tưởng trên bước đường thừa hành Phật sự Ni trưởng còn trụ thế lâu hơn nữa để làm lợi lạc hữu tình, làm bóng đại thụ che mát cho hàng Phật tử, nào ngờ đâu lẽ vô thường âm dương cách biệt Ni trưởng đã thâu thần thị tịch.

Thật là:

Sinh như thể đắp chăn bông

Thác như cởi áo dạ nồng khác chi

Xưa nay các pháp hữu vi

Không sao tránh khỏi hiệp ly vô thường.

Trong ý nghĩa vô thường giữa dòng bất diệt, dù hiện thân của Ni trưởng không còn nữa nhưng công đức và đạo nghiệp của người đã cống hiến cho đạo pháp và chúng sinh sẽ còn sống mãi với tâm tư trong ký ức của Tăng Ni, Phật tử Thái Bình.

Nay công hạnh tu hành cũng như nhân duyên hoá độ của Ni trưởng đã viên mãn, chúng tôi thầm nghĩ giờ đây, sen vàng chín phẩm phương Tây đã nở, Ni trưởng đã cùng chư thượng thiện nhân câu hội nhất tràng, bàn câu khế ngộ thuyết vô sinh.

Kính bạch giác linh Ni trưởng!

Tam Bảo vẫn còn đây

Trăng vẫn mảnh trăng này

Ngàn sau ngàn sau nữa

Lồng lộng giữa trời mây!

Chúng tôi thay mặt ban trị sự tỉnh hội Phật giáo Thái Bình, xin thắp nén tâm hương tưởng niệm, kính nguyện giác linh Ni trưởng cao đăng Phật Quốc, bất xả từ bi, thùy quang đồng chiếu, hồi nhập ta bà hoá độ chúng sinh viên thành chính giác. Những người còn lại nguyện tích cực tuyên dương chính pháp, nỗ lực thành tựu lý tưởng giải thoát, trang nghiêm giáo hội, giữ vững tôn chỉ thuần tuý của đạo pháp thăng hoa trên bước đường hành đạo.

Nơi bảo tháp trang nghiêm tại khuôn viên Tam Bảo nhục thân Ni trưởng hãy an nghỉ. Nơi thế giới Niết bàn vô tung bất diệt, giác linh Ni trưởng hãy ngao du tự tại, để ngàn thu in bóng mảnh hình hài, lồng lộng tựa hư không sẽ sống mãi trong long pháp lữ, trong tư duy cùng pháp giới chân như.

Quỳ thấp đôi chân kính lạy,

Giác linh Sư Bà Phật Quốc cao đăng
Chắp cao đôi tay khấn nguyện,

Giác linh Sư Bà Trực vãng Lạc Bang.

Ngưỡng nguyện Giác Linh Ni Trưởng thuỳ từ chứng giám.

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Tác Đại Chứng Minh.

 TT.Thích Thanh Định cảm tác

 TT.Thích Thanh Định

Bao Hiem BSH
» Video
» Ảnh đẹp
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch