Phật giáo quốc tế
Đại giới đàn Ân Nghĩa tại Làng Mai đã hoàn mãn
02/04/2016 15:41 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Đại giới đàn Ân Nghĩa được khai mạc ngày 22-3 và kéo dài đến ngày ngày 27-3 tại Làng Mai (Pháp).

Lễ rước giới bổn được tổ chức long trọng tại chùa Pháp Vân, xóm Thượng (Pháp) và đồng thời được tổ chức tại Trung tâm Làng Mai Thái Lan.

4lm.jpg
Lễ rước Giới bổn

Đại giới đàn năm nay đã cung thỉnh chư tôn đức vào Hội đồng truyền giới:  HT.Thích Chí Mãn, trú trì chùa Pháp Vân (Đà Nẵng); HT.Thích Minh Cảnh, viện chủ tu viện Huệ Quang (TP.HCM); HT.Thích Giác Quang, trú trì chùa Bảo Lâm (Huế); HT.Thích Minh Nghĩa, viện chủ tổ đình Giác Nguyên (TP.HCM); TT.Thích Nguyên Minh, trú trì chùa Kim Sơn; TT.Thích Giác Không, trú trì chùa Phước Long; TT.Thích Chúc Thịnh, chùa Đa Bảo; TT.Saddhanyano, trú trì chùa Vihara Dharmabhakti (Thái Lan…

Về chư Ni có sự hiện diện của NT.Thích nữ Tịnh Nguyện, viện chủ chùa Phước Hải (TP.HCM), NT.Thích nữ Như Ngọc, trú trì chùa Linh Bửu (TP.HCM); NT.Thích nữ Như Tuấn, trú trì chùa Phổ Hiền (Strasbourg, Pháp), NT.Thích nữ Lưu Phong, trú trì chùa Kiều Đàm (TP.HCM), NS.Thích nữ Như Minh, trú trì chùa Diệu Hỷ (Huế)…

5lm.jpg
Lễ truyền giới Khất sĩ

6lm.jpg
Lễ truyền giới Khất sĩ nữ

Đại giới đàn được chứng minh của Thiền sư Thích Nhất Hạnh và chư tôn đức. Đại giới đàn đã truyền các giới Tiếp Hiện, giới Khất sĩ và Khất sĩ nữ. Có tất cả 60 vị thọ giới Tiếp Hiện, 30 vị được thọ giới Khất sĩ và 31 vị thọ giới Khất sĩ nữ.

Dù đang dưỡng bệnh, Thiền sư Thích Nhất Hạnh vẫn có mặt hết lòng trong lễ khai mạc cũng như các lễ truyền giới Khất sĩ và Khất sĩ nữ.

Tại Đại giới đàn Ân Nghĩa cũng đã diễn ra lễ truyền đăng cho 46 vị tân giáo thọ, cả xuất sĩ và cư sĩ. Ngọn đèn chánh pháp đã được Phật trao truyền qua bao thế hệ Tổ sư, giờ đây đang được tiếp nối.

7lm.jpg

9lm.jpg
Các vị khất sĩ nữ thọ nhận y-bát và đảnh lễ

10lm.jpg
Hội đồng truyền giới khất sĩ có sự chứng minh của Thiền sư Thích Nhất Hạnh

11lm.jpg
Niềm vui sau khi nhận đại giới

12lm.jpg
Dâng quà lên Thiền sư Thích Nhất Hạnh cùng Hội đồng truyền giới

15lm.jpg
Lễ truyền đăng

18lm.jpg

19lm.jpg
“Tục diệm truyền phú chúc, minh đăng phụng tổ tông”

21lm.jpg
Hòa thượng Giác Quang sách tấn đại chúng trong buổi cuối cùng của Đại giới đàn

24lm.jpg
Lễ truyền giới khất sĩ tại Làng Mai Thái Lan

25lm.jpg
Lễ truyền giới khất sĩ nữ tại Làng Mai Thái Lan

27lm.jpg
Lễ truyền đăng tại Làng Mai Thái Lan

28lm.jpg
Thiền đường Vách Núi tại Làng Mai Thái LanGNO 

» Video
» Ảnh đẹp
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch