Phật giáo quốc tế
Trung Quốc: Tượng Phật A Di Đà mạ vàng cao 48m
01/12/2014 21:02 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Tờ China đưa tin Tôn tượng Phật A Di Đà tại ngôi Đông Lâm cổ tự, tọa lạc phía Tây Bắc sườn núi Lô Sơn, quận Tinh Tử ở tỉnh Giang Tây phía Đông Trung Quốc.

Tượng Phật A Di Đà được đúc bằng đồng cao 48m và được thếp lên thân tượng 48kg vàng, tổng kinh phí một tỷ nhân dân tệ. Bức tượng bắt đầu khởi công ngày 08/09/2010 và hoàn thiện vào năm 2013, ngân quỹ tạo tôn tượng do các phật tử bổn tự và quý thiện tín khắp nơi trên thế giới. Tôn tượng này do ý tưởng của Pháp sư Đại An, trụ trì ngôi Đông Lâm cổ tự.
 
 
 
Ngôi Đông Lâm cổ tự, được thành lập vào thời Đông Tấn năm thứ 9 (384), do Đại sư Huệ Viễn (Sơ tổ Tịnh Độ tông sáng lập). Hiện tại do Pháp sư Đại An trụ trì.

http://phatgiao.org.vn/

» Video
» Ảnh đẹp
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch