Tu học nhập môn
PG Bình Chánh sắp kiểm tra Tăng Ni tại các tự viện
Quảng Hậu
13/04/2017 21:03 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

GNO - BTS GHPGVN huyện Bình Chánh vừa tổ chức tổng kết công tác đại hội cũng như triển khai Phật sự Đại lễ Phật đản, An cư PL.2561 - DL.2017 tại VP BTS (chùa Tam Bửu).

Về Đại hội PG huyện - đã tổ chức thành công, cơ cấu nhân sự các ban trực thuộc cũng đã dần kiện toàn để đảm bảo Phật sự tại địa phương được thuận lợi.


IMG_4720.JPG
Lễ Phật đản tại huyện Bình Chánh

Trong thời gian sắp tới BTS sẽ thành lập đoàn đến thăm và sách tấn các tự viện trên địa bàn, nhằm nắm tình hình sinh hoạt, số lượng thường trú và tạm trú cũng như các chương trình tu học tại tự viện trên địa bàn.

Thực hiện tinh thần thông bạch về tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư Kiết hạ của PG thành phố, BTS GHPGVN huyện sẽ thiết trí lễ đài huyện tại chùa Tam Bửu (thị trấn Tân Túc); lễ Phật đản toàn huyện sẽ diễn ra lúc 7 giờ ngày 13-4 ÂL.

Huyện Bình Chánh sẽ tổ chức hai trường hạ tập trung: chư Tăng tại tu viện Tường Vân (thị trấn Tân Túc), lễ tác pháp an cư sẽ được tổ chức vào ngày 12-5 ÂL; chư Ni chùa Phước Thiện (xã Bình Chánh), tác pháp an cư vào ngày 11-5 ÂL.

Bên cạnh đó, BTS cũng đã thông báo về việc đóng góp công đức phí cũng như kêu gọi Tăng Ni các tự viện phát tâm cúng dường tịnh tài để Phật sự trên tại huyện nhà được tổ chức trang nghiêm, trong tinh thần thanh tịnh, hòa hợp.

» Video
» Ảnh đẹp
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch