Chư Phật-Thánh hiền
Hình ảnh: Lịch sử Đức Phật
15/01/2011 06:22 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Hình ảnh cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ khi xuất gia, học đạo, hoằng hóa và nhập Niết Bàn

Xuân Nhâm Thìn
Video
Ảnh đẹp
Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển: