Chư Phật-Thánh hiền
Hình ảnh Đức Phật Đản Sinh
Tác giả : Thích Thái Chánh (Hoa Vô Ưu)
22/04/2012 02:04 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Hình ảnh Đức Phật Đản Sinh kính mừng Phật Đản PL: 2556 DL 2012

» Video
» Ảnh đẹp
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch