Chư Phật-Thánh hiền
Những truyện về tôn giả La-hầu-la
12/07/2014 23:13 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Những truyện về tôn giả La-hầu-la


Hình thứ 16 bị thiếu, Tịnh sẽ tìm hình này.  Khi nào tìm ra Tịnh sẽ cho quý vị biết.  

Nguồn:http://tuvahanh.com/

» Video
» Ảnh đẹp
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch