Phật sự
Họp mặt truyền thống Sơn môn Bồ Đề
10/02/2014 22:00 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Hàng năm cứ vào ngày 08 tháng Giêng Âm lịch là ngày tất cả Tăng Ni thuộc sơn môn Bồ Đề trở về Tổ đình đỉnh lễ Tam Bảo, Tổ sư và chúc Tết các bậc Trưởng thượng cũng như chư Tăng Ni chúc tết nhau.
Đây là truyền thống tốt đẹp được thiết lập bởi Đức Cố Trưởng lão Hòa thượng Pháp Chủ đệ nhị Thích Tâm Tịch, và đã được chư Tăng Ni trong sơn môn duy trì hàng chục năm qua.Trong dịp này, chư Tăng Ni sẽ cùng nhau ôn lại các công việc Phật sự đã làm được trong năm qua tại các trụ xứ, đồng thời cùng sách tiến nhau trên tinh thần hòa hợp, trưởng dưỡng Đạo tâm để phụng sự Đạo Pháp và phục vụ dân tộc.

Năm nay trong buổi gặp mặt này có sự hiện diện chứng minh chủ trì của Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Trưởng sơn môn; Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu; Thượng tọa Thích Nguyên Hạnh; Thượng tọa Thích Thanh Huân; Ni sư Thích Đàm Lan và đông đảo chư Tăng Ni trong toàn sơn môn.Mở đầu là nghi lễ truyền thống đỉnh lễ Tam Bảo, đỉnh lễ Lịch Đại Tổ Sư. Sau đó, chư Tăng Ni đã làm lễ khánh tuế chư tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa trong không khí trang nghiêm và ấm áp tình Pháp lữ. 

Xuân Nhâm Thìn
Video
Ảnh đẹp
Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển: