Tranh vẽ-Thư pháp
Pháp Ngữ của HT.Tuyên Hóa (phần 4)
27/09/2014 11:19 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

     Hễ quán sát mà được tự tại thì thành Bồ Tát. Quán sát mà không được tự tại thì là phàm phu.

31.jpg

32.jpg

33.jpg

34.jpg

35.jpg

36.jpg

37.jpg

38.jpg

39.jpg

40.jpg


BBT Phathoc

» Video
» Ảnh đẹp
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch