Phật giáo trong nước
Lâm Đồng : Dự thảo văn kiện Đại hội cơ bản đã hoàn tất
BTV. Thích Linh Toàn
12/07/2017 13:56 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Như tin chúng tôi đã đưa, thực hiện theo sự chỉ đạo của Hội đồng Trị sự Trung ương, Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ IX ( 2017 – 2020) dự kiến sẽ được diễn ra vào hai ngày 14 và 15 tháng 9 năm 2017 tại giảng đường Trường trung cấp Phật học tỉnh Lâm Đồng ( chùa Linh Sơn Tp Đà Lạt, Đại hội sẽ cùng đón 600 đại biểu từ Trung ương đến địa phương về chứng minh, tham dự Đại hội


image

 Thực hiện theo sự chỉ đạo của thường trực BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, Tiểu ban Nội dung Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh nhà, nhiệm kỳ IX ( 2017 – 2020) do TT. Thích Viên Thanh, phó BTS – Trưởng tiểu ban Nội dung Đại hội vừa cho biết : Sau hơn 1 tháng được giao nhiệm vụ, tính đến nay, Tiểu ban Nội dung đã cơ bản hoàn thành xong dự thảo các văn kiện đại hội như : Diễn văn khai mạc, báo cáo tổng kết - phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IX,  tuyên bố mãn nhiệm kỳ, phát biểu nhận nhiệm vụ nhiệm kỳ mới, chương trình Đại hội, nội qui làm việc của Đại hội … Tất cả các văn kiện này đã được ban Nội dung chuyển đến chư tôn đức trong thường trực BTS và ban Chỉ đạo Đại hội xem , góp ý, điều chỉnh và gởi về cho ban Nội dung trước ngày 25/6/Đinh Dậu ( nhằm ngày 18/7/2017) để ban Nội dung trình bày cho thường trực Ban Trị Sự trong phiên họp vào chiều ngày 04/06/Đinh Dậu ( nhằm ngày 26/7/2017) .


Như tin chúng tôi đã đưa, thực hiện theo sự chỉ đạo của Hội đồng Trị sự Trung ương, Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ IX ( 2017 – 2020) dự kiến sẽ được diễn ra vào hai ngày 14 và 15 tháng 9 năm 2017 tại giảng đường Trường trung cấp Phật học tỉnh Lâm Đồng ( chùa Linh Sơn Tp Đà Lạt, Đại hội sẽ cung đón 600 đại biểu từ Trung ương đến địa phương về chứng minh, tham dự Đại hội .


Tỉnh đến nay, các biểu ban Nội dung ( TT. Thích Viên Thanh : Phó BTS - trưởng banNoi Dung  ) , ban Hậu cần( TT. Thích Thanh Tân : Phó BTS -  trưởng ban hậu cần )  đã cơ bản hoàn tất và khiển khai đúng kế hoạch do thường trực BTS , ban chỉ đạo Đại hội giao phó . Riêng ban nhân sự do HT. Thích Toàn Đức ( trưởng BTS PG tỉnh làm trưởng ban ) sau nhiều cuộc họp cũng đang cơ bản hoàn thiện danh sách 57 thành viên dự kiến được suy cử vào ban trị sự và thường trực BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng khóa IX nhiệm kỳ 2017 – 2020) . Thông tin liên quan đến việc tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Lâm Đồng, chúng tôi sẽ gởi đến bạn đọc trong các bản tin tiếp theo .

Chùa Linh Sơn Tp Đà Lạt _ văn phòng thường trực BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng

Trường TCPHLĐ _ Nơi diễn ra Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ IX ( 2017 - 2020 ) 

 

» Video
» Ảnh đẹp
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch