Phật giáo trong nước
Thông báo: Đại lễ Vu Lan – Báo Hiếu chùa Từ Xuyên năm Đinh Dậu 2017
12/08/2017 20:46 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Mùa Vu Lan - Báo Hiếu Phật lịch 2561 - 2017 sắp về với những người con hiếu hạnh. Lễ Vu Lan là một trong ba ngày Lễ trọng đại của Phật giáo mà Tăng Ni và Phật tử chúng ta, hằng năm đều chân thành tổ chức. Vu Lan là dịp mà người con Phật tôn vinh ân cha nghĩa mẹ, đề cao tinh thần hiếu đạo, nhắc nhở nhau hai chữ “tri ân” để tìm về nguồn cội tâm linh và duy trì hơi ấm tình người trong kiếp sống nhân sinh. Vu Lan cũng là dịp hàng Phật tử tại gia có duyên lành cúng dàng chư Tăng Ni thêm tuổi đạo sau ba tháng cấm túc an cư kiết hạ.

Chính vì lẽ đó, chùa Từ Xuyên (P.Hoàng Diệu, TP.Thái Bình) long trọng tổ chức Đại lễ Vu Lan và Lễ hội  “Bông hồng cài áo”. Đại lễ với mục đích gieo phước lành với ngôi Tam Bảo, hồi hướng công đức cầu siêu cửu huyền thất tổ, cha mẹ nhiều đời, nhiều kiếp đã quá vãng; cầu nguyện cho cha mẹ hiện tiền phúc thọ thăng long, biết nương Tam Bảo.

Chương trình chính thức như sau:

Ngày 11 tháng 07 năm Đinh Dậu (01/09/2017)

Sáng:

07h00: Đại chúng vân tập

08h00: Khai khóa

09h30: Tụng kinh Vu Lan – Báo Hiếu

10h30: Cúng ngọ, cúng thí thực

11h00: Thụ trai

12h00: Chỉ tĩnh.

Chiều:

13h30: Khai tĩnh

14h00: Tụng kinh Vô Lượng Thọ

16h30: Cúng thí thực, phóng sinh

17h00: Hồi hướng công đức.

Ngày 12 tháng 07 năm Đinh Dậu (02/09/2017)

Sáng:

07h00: Đại chúng vân tập

08h00: Giảng pháp

09h30: Tụng kinh Vu Lan – Báo Hiếu

10h30: Cúng ngọ, cúng thí thực

11h00: Thụ trai

12h00: Chỉ tĩnh.

Chiều:

13h30: Khai tĩnh

14h00: Tụng kinh Vô Lượng Thọ

16h00: Cúng thí thực, phóng sinh

17h30: Hồi hướng công đức.

Ngày 13 tháng 07 năm Đinh Dậu

Sáng:

07h00: Đại chúng vân tập

08h00: Giảng pháp

09h30: Tụng kinh Vu Lan – Báo Hiếu

10h30: Cúng ngọ, cúng thí thực

11h00: Thụ trai

12h00: Chỉ tĩnh.

Chiều:

13h30: Khai tĩnh

14h00: Vấn đáp Phật pháp

15h00: Cúng thí thực

16h00: Phóng sinh

17h30: Tiểu thực

19h30: LỄ HỘI BÔNG HỒNG CÀI ÁO (Có chương trình riêng)

22h00: Hoàn mãn.

Vậy, Ban tổ chức kính trân trọng thông báo để quý vị đại biểu khách quý, quý thiện nam tín nữ Phật tử sắp xếp thời gian về chùa dự Đại lễ Vu Lan Báo hiếu & Đêm hội Bông hồng cài áo, đem công đức này hồi hướng cho lục đạo pháp giới chúng sinh, cửu huyền thất tổ cùng thân quyến hiện tiền đều được hưởng thắng phúc trong mùa Vu Lan Báo hiếu năm nay.

Dự kiến chương trình Đại lễ Vu Lan – Báo Hiếu

Dự kiến chương trình BÔNG HỒNG CÀI ÁO DO ĐẠO TRÀNG THANH NIÊN PHẬT TỬ TỔ CHỨC KHU VỰC ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH

BAN TỔ CHỨC ĐẠI LỄ KÍNH YẾT

CHÙA TỪ XUYÊN

» Video
» Ảnh đẹp
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch