Phật giáo trong nước
Chương trình Đại lễ vía Phật A Di Đà tại chùa Từ Xuyên năm 2017
09/12/2017 22:26 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Đức Phật A Di Đà là vị cha lành có tình thương rộng lớn đối với tất cả chúng sinh, hạnh nguyện lớn nhất của Ngài là mong tất cả đều tu tập để sinh về trong cõi nước của Ngài, nơi không còn khổ đau, sinh tử, không còn vào ra, lên xuống trong tam giới. Hàng năm, vào dịp 17/11 âm lịch mọi người con Phật đều tha thiết ngưỡng vọng về Ngài như nhắc nhở chính mình phải tu tập, phát đại thệ nguyện sinh về Tây phương sau khi mãn báo thân này.

Từ ý nghĩa thiết thực này, hàng năm các chốn trụ xứ trong cả nước thường tổ chức Đại lễ kỷ niệm Phật A Di Đà, tưởng nhớ về đức Từ phụ giáo chủ cõi Tây phương, xiển dương pháp môn Tịnh độ. Trong tinh thần cao cả đó, trong bốn ngày, từ 28 - 31/12/2017 (11 - 14/12/Đinh Dậu), chùa Từ Xuyên, (phường Hoàng Diệu, TP.Thái Bình) long trọng tổ chức pháp hội Trung phong tam thời hệ niệm và Đại lễ vía Phật A Di Đà, cầu nguyện thế giới hòa bình, Phật pháp trường tồn, nhân dân an lạc, nhà nhà ấm no hạnh phúc.

Đặc biệt, tối 14/11/Đinh Dậu, đêm hội hoa đăng kính mừng ngày Khánh đản đức Từ phụ A Di Đà sẽ được tổ chức nhằm thắp lên ngọn đèn trí tuệ của chư Phật, tôn vinh đại hạnh nguyện của đức Phật A Di Đà và sách tấn các phật tử trên con đường tìm nẻo giác.

Ban tổ chức thành kính cung nghinh chư tôn đức, quý Phật tử hoan hỷ bớt chút thời gian về chùa dự lễ để pháp hội thêm phần trang nghiêm, long trọng.

Chương trình (dự kiến) trong bốn ngày Đại lễ như sau:

Chương trình (dự kiến) trong bốn ngày Đại lễ

Từ Xuyên

» Video
» Ảnh đẹp
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch