Phật giáo trong nước
Vĩnh Phúc: Tịnh viện Vân Sơn Tam Đảo cung nghinh Xá Lợi Phật
12/03/2010 23:57 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Ngày 07-3, tại Pháp hội Đại Bi - Tịnh viện Vân Sơn Tam Đảo, đã vinh dự diễn ra lễ cung nghinh Xá Lợi Phật từ thành Phố Hồ Chí Minh.

Đoàn cung thỉnh Xá Lợi Phật từ TP. Hồ Chí Minh đã về đến chân đỉnh thiêng Tam Đảo - Tịnh viện Vân Sơn. Nhưng từ trước đó, hàng ngàn Phật tử từ khắp nơi đã có mặt cung đón Xá Lợi Phật.

Ngay khi đoàn rước Xá Lợi Phật vừa đặt chân xuống khuôn viên của viện Vân Sơn Tam Đảo, hàng ngàn Phật tử đạo tràng Tịnh viện đã xếp thành hai hàng và bắt đầu nghi thức cung nghinh Xá Lợi Phật.

Dẫn đầu đoàn Tăng Ni Tịnh viện Vân Sơn có HT. Thích Tâm Hỷ, Đại đức Viện chủ Thích Thanh Phương, Thượng tọa Thích Tri Pháp, Đại đức Thích Thông Phương, Đại đức Thích Hoàng Cần...

Sau khi hành lễ cung đón, Xá Lợi Phật được thỉnh về phía khán đài thật trang nghiêm và thành kính giữa hai hàng Phật tử với một câu niệm hồng danh đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni.

Lễ an vị diễn ra sau đó với phần phát biểu của Đại đức viện chủ Thích Thanh Phương, khóa lễ Phật giáo an vị 3 viên Xá lợi.

Tiếp đó là phần phát biểu của Hòa thượng Thích Tâm Hỷ. Hòa thượng đã xúc động khi đây là lần thứ 3 ngài được đón Xá Lợi Phật.

Phật tử Như Hồng trong cùng đoàn cung nghinh Xá Lợi Phật từ thành phố Hồ Chí Minh phát biểu: "... Xá Lợi là những phần kết tinh còn lại sau khi làm lễ trà tỳ (hỏa thiêu) nhục cốt của Đức Phật và các vị cao tăng. Xá Lợi là thành quả của công phu tu hành giữ gìn giới luật và công năng tu tập thiền quán cao thâm, là sự kết tinh kỳ diệu của sự thành đạt tâm linh, của sự phát triển tột cùng của hạnh từ bi và trí tuệ của Đức Phật và các vị cao tăng.

Đối với người thường, sau khi thiêu xác, chỉ còn tro và phần xương cháy chưa rã. Xá Lợi là báu vật biểu trưng như Đức Phật còn tại thế. Nếu chúng ta dùng tâm vô nhiễm, cung kính lễ bái, cúng dường, tán thán thì được phước đức vô lượng vô biên. Xá Lợi không chỉ là nhân tố tạo nên mọi sự phước đức mà còn là động lực chuyển xoay tâm hồn con người từ hung dữ trở thành hiền lương, từ vô đạo đức trở thành có đạo đức…”. Lễ an vị Xá Lợi P hật được kết thúc trong sự thành kính và niềm đại hoan hỷ của hàng ngàn Phật tử đến chiêm bái cũng là lúc Pháp hội Đại Bi đầu xuân Canh Dần được khai mở.

Tin, ảnh Tịnh viện Vân Sơn Tam Đảo (GNO-Vĩnh Phúc)

» Video
» Ảnh đẹp
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch