Mật tông
Các Bậc Đạo Sư Của Đại Thủ Ấn (Phần Một)
Nguyên tác : KEITH DOWMAN Minh họa : Hugh B.Downs Chuyển ngữ: Nguyên Thạnh Lê Trung Hưng
17/03/2553 03:55 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng
Các Bậc Đạo Sư Của Đại Thủ Ấn (Phần Một)
Mục lục
Xem toàn bộ

ÐẠI SƯ THỨ 18

ARYADEVA, Ðộc nhãn đại sư ^

 

Chư phật trong ba đời

Chỉ có một điều bí mật

Trực giác được điều này

Thời ngươi hiểu được tâm ngươi

Hãy đi lại tự tại

Hãy đắm mình trong chân lý

Xoá bỏ các ưu tư và phiền não

Ngươi chính là một hành giả Du-già.

 

Truyền thuyết kể rằng ngài Aryadeva sinh ra từ một đoá sen. Khi đến tuổi trưởng thành, ngài thụ pháp tại tu viện Sri Nalanda và về sau trở thành Tu viện trưởng ở đấy. Ngài từng là giáo thọ của hàng ngàn Tăng chúng là bổn sư của vô số các nhà học giả, trí thức đương thời, tuy nhiên ngài vẫn chưa chứng đắc. Vì thế ngài bèn tìm đến Long Thọ Bồ Tát.

Rời Nalanda, ngài đi về phía Nam, khi ngang qua một cái hồ nước rộng mênh mông, ngài gặp Văn thù Bồ Tát (Manjuri) đang giả dạng làm người câu cá. Aryadeva vái chào bồ-tát nơi nào. Bồ Tát bảo rằng vị thánh ấy ở trong một cánh rừng già gần đây và đang luyện thuốc.Theo hướng chỉ của bồ tát, Aryadeva tìm đến nơi thì thấy Long Thọ Bồ Tát đang điều chế độc dược thành thuốc trường sinh. Aryadeva đảnh lễ vị chân sư và xin được thu nhận làm đệ tử. Bồ Tát Long Thọ nhận lời thỉnh cầu, điểm đạo cho Aryadeva và cho phép ngài ở lại để tu tập thiền quán.Hàng ngày hai thầy trò rời khu rừng đi đến các khu lân cận để hoá duyên. Trong khi, ngài Long Thọ vất vả mới xin được thức ăn thì Aryadeva thường trở về với nhiều thức ăn ngon. Thấy thế, ngài Long Thọ quở mắng:

-Vật thực của ngươi kiếm được chỉ thuần do mấy con mụ dâm đãng trao cho. Thực là bất tịnh. Vì vậy từ đây trở đi ngươi chỉ được phép dùng vỏ chuối thay cho bình bát, kim nhọn để gắp thức ăn mà thôi.

Aryadeva vâng lời thầy,mỗi ngày khi ăn ngài dùng mũi kim găm từng hạt cơm đưa vào miệng .Thấy thế,đám phụ nữ càng ngưỡng mộ,lại làm đủ thứ bánh ngon dâng lên ngài.Nhưng ngài nhất mực không dùng đến lại đem cúng dường cho thầy.   

Cho đến một hôm.Aryadeva báo với thầy rằng ngài đã đắc pháp.Long Thọ Bồ Tát bèn ra lệnh cho Aryadeva phải ở lại trong lều không được ra ngoài khất thực. Aryadeva vâng lệnh thầy.

Nhưng lần này,Mộc thần định đến cúng dường.Nữ quái ăn vận hớ hênh để lộ nhiều phần da thịt nõn nà đến gặp ngài.Sau đó,ả giả vờ lân la trò chuyện cùng Aryadeva.

Aryadeva mang thức ăn mà nữ quái cúng dường ngài dâng lên cho thầy và kể lại sự việc.Long Thọ Bồ Tát nghe thuận bèn đi đến nơi nữ quái ẩn mình.Nghe gọi tên nữ quái hiện lên,thò đầu ra ngoài,còn thân thể vẫn dấu bên trong thân cây.Sư hỏi:

-Tại sao ngươi không phô thân ngươi cho ta xem mà lại làm thế với đệ tử của ta?

Quái đáp:

-Tôi làm thế vì đệ tử của ngài đã đoạn trừ được tham ái vi tế còn ngài thì không.

Từ đó,Long thọ đặt tên cho ngài là Aryadeva (Siêu thánh) và Sublime God (Thanh tịnh thánh nhân).

Sau khi Long Thọ Bồ Tát điều chế xong rượu trường sinh,ngài nếm thử  vài giọt rồi đưa cả bát cho Aryadeva uống.Nhưng Aryadeva ném cả bát rượu trường sinh vào gốc cây.Lập tức rượu ấy biến thành một chiếc lá dính liền vào thân cây.Ngài Long Thọ bảo:

-Ngươi làm phí rượu của ta như thế.Hãy làm lại cái khác cho ta.

Aryadeva lấy một cái bình,tiểu vào trong,lấy que khuấy lên,đoạn đưa cho thầy mình.Long Thọ Bồ Tát bảo:

-Nhiều quá!

Aryadeva liền đổ bớt phân nữa bình đựng nước tiểu vào một thân cây,trăm hoa hốt nhiên nở rộ.Bồ Tát Long Thọ nói:

-Nay,ngươi đã ngộ! Ðừng đi vào lục thú nữa.

Nghe những lời này,Aryadeva cất mình bay lên không trung,nhưng ngay khi ấy có một người đàn bà tiến đến gần cung kính đảnh lễ.Vị nữ lưu này lâu nay vẫn theo dõi ngài như bóng với hình.Thấy vậy,Arradeva hỏi:

-Cớ sao ngươi lúc nào cũng theo bên ta?

Bà ấy đáp:

-Tôi theo ngài vì tôi cần một con mắt của ngài.

Aryadeva bèn móc con mắt bên phải trao cho rồi biến mất.

Kể từ đó ngài được gọi là Ðộc nhãn Ðạo Sư (Karnaripa).

CHÚ GIẢI:

Thác sinh từ hoa sen có nghĩa là sinh ra trong sự giác ngộ.Tuy nhiên,trước khi nhận ra bản vị của mình,hành giả cần phải trải qua con đường tu tập từ thế học đến đạo học.

Theo phật sử có hai vị Long Thọ.Mỗi vị điều có một đệ tử cùng mang tên Aryadeva. Cả hai đều là truyền nhân của thầy mình,đồng thời là những văn tài lỗi lạc.    

Vị Aryadeva  thứ nhất rất nỗi tiếng nhờ vào những tác phẩm thuyết về Bồ Tát đạo. Tác phẩm Catuhsataka được coi là bộ luận về Bồ Tát đạo nỗi tiếng nhất của ngài.Bộ luận giải thích Bồ Tát nên hành sử như thế nào trong giai đoạn sơ chứng.Ở đây,cần minh định rằng vị Aryadeva thuộc thế kỷ thứ 8 không hề viết luận thuyết về Rasayana mà chính vị Long Thọ ở thế kỷ thứ 10 đã viết các bộ luận về Satuspitha Tantra. Vị này vốn là Chân sư (Guru) của môn Rasayana.

Vị Aryadeva trong truyền thuyết kể trên vốn sinh ra từ một đoá sen trong vườn Thượng uyển của Ðức vua xứ Sri Lanka. Sau khi được truyền ngôi báu,ngài lại thoái vị để xuất gia.Sau khi nắm được yếu chỉ của Tam tạng Kinh điển,ngài hành hương sang ẤN Ðộ,và gặp được Long Thọ Bồ Tát ở đây.Aryadeva xây dựng rất nhiều tu viện ở miền nam ẤN Ðộ. Ngài lưu lại miền nam cho đến lúc thần Mahakala hiện thân thỉnh cầu ngài đi về phía bắc để nhiếp phục một đạo sĩ Du-già Bà- la-môn.

Sau khi nhiếp phục và chỉ đạo cho vị đạo sĩ,ngài Aryadeva để lại bài kệ như sau:

 

Thần Siva có ba mắt nhưng không nhìn thấy chân lý.

Indra có ngàn mắt như kẻ mù loà.

Ta,Aryadeva,chỉ có bốn mắt nhưng thấy suốt các pháp.