Mật tông
Các Bậc Đạo Sư Của Đại Thủ Ấn (Phần Một)
Nguyên tác : KEITH DOWMAN Minh họa : Hugh B.Downs Chuyển ngữ: Nguyên Thạnh Lê Trung Hưng
17/03/2553 03:55 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng
Các Bậc Đạo Sư Của Đại Thủ Ấn (Phần Một)
Mục lục
Xem toàn bộ

ÐẠI SƯ THỨ 24

BHADRAPA, Kẻ độc nhất vô nhị

 

Ngộ được tánh không thời vô minh là thanh tịnh

Chiêm nghiệm lòng từ thời hành vi hoàn thiện

Hiểu được tính nhất quán của vô số phương tiện

Aáy là thiền định

Mục đích rốt ráo thuần một vị giải thoát mà thôi.

 

Xứ Manidhara có một kẻ Bà-la-môn giàu có sống một cuộc sống hết sức xa hoa.Dù vậy,tâm y lúc nào cũng âu lo. Thường ngày y giao du quen biết với rất nhiều người nên nhà y lúc nào cũng đông đúc bạn bè.Một bữa nọ, nhân lúc y ở nhà một mình vì bạn bè của y đi dự lễ tẩy trần,thì một nhà sư Du-già đến xin và khi thấy nhà sư rách rưới bước vào sân:

-Bất tịnh! Bất tịnh! Ngươi làm ô uế  nhà ta.Hãy rời khỏi đây trước khi bạn bè ta về trông thấy kẻo họ trách ta đã cho ngươi vào.

-Ngài nói “bất tịnh” nghĩa là sao,thưa ngài?

-Không tắm rửa,không thay y phục,mang bình bát bằng đầu lâu,ăn thức ăn không sạch,sinh ở giai cấp hạ tiện là bất tịnh.Giờ thì đi nhanh đi!

Nhà sư nghe xong vẫn đứng yên,khẽ đáp:

-Như thế không phải là bất tịnh như ngài nghĩ.Uế tạp do thân,khẩu,ý mới thực là bất tịnh.Làm thế nào ngài có thể tẩy rửa sự uế tạp trong tâm của ngài bằng lễ tẩy trần? Chỉ có tắm trong giáo pháp của chân sư,ngài mới có thể hoàn toàn thanh tịnh,không còn cấu nhiễm.

Kẻ Bà-la-môn kia nghe thấy có lý bèn xin Sư dạy thêm.Sư nói:

-Hãy cúng dường thức ăn cho ta.

-Nhưng ngài không thể lưu lại đây lâu được.Vì người nhà và bạn bè của tôi không tin ngài.Tôi sẽ đến nơi ngài ở để nghe pháp.

-Ta sống nơi bãi tha ma.Khi đến gặp ta nhớ mang theo rượu thịt.

-Rượu thịt ư ? người Bà-la-môn chúng tôi cấm không được nhắc đến những thứ ấy.

-Tuỳ người ! nếu muốn học giáo pháp phải làm theo lời ta dặn.

-Nhưng tôi không thể gặp ngài vào lúc ban ngày vì mọi người sẽ nhìn thấy tôi. Vì vậy tôi sẽ đến với ngài vào lúc ban đêm.

Sau khi nhà sư bỏ đi,kẻ bà-la-môn kia cải trang,đi ra chợ để mua rượu thịt.Khi đêm đến,y tìm đường đến nơi mộ địa.Ðến nơi, y gặp nhà sư, bèn dâng thức ăn cho sư và được điểm đạo.Ðể hoán cải tâm kiêu mạn về giai cấp,Bhadrapa hằng ngày phải quét dọn hố xí và làm vệ sinh quanh nơi sư ở.Sau 6 năm tu tập thiền định, Bhadrapa đắc thần thông Ðại Thủ Ấn.