Mật tông
Các Bậc Đạo Sư Của Đại Thủ Ấn (Phần Một)
Nguyên tác : KEITH DOWMAN Minh họa : Hugh B.Downs Chuyển ngữ: Nguyên Thạnh Lê Trung Hưng
17/03/2553 03:55 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng
Các Bậc Đạo Sư Của Đại Thủ Ấn (Phần Một)
Mục lục
Xem toàn bộ

ÐẠI SƯ THỨ 27
KALAPA
(Người điên phong nhã)
 

Những con người vô minh từ nguyên thuỷ

Ngu ngơ cho ta kẻ điên rồ

Giáo pháp của chân sư là đề-hồ

Thuốc chuyên chữa trị bệnh hồ đồ. 

Kalapa vốn là một con người có hình dung cực kỳ tuấn tú,do đời trước ngài tu phép Nhẫn nhục và thiền định,cho nên thân thể của ngài cường tráng và có những nét đẹp đầy sức thu hút,khiến bất cứ ai gặp ngài cũng đều dừng lại nhìn ngài chòng chọc.Ngài cảm thấy rất khó chịu vì sự chú ý quá mức của họ,bèn từ bỏ phố thị để ẩn cư ở một nơi gần khu mộ địa.Tại đây,ngài gặp được một nhà sư Du-già truyền cho tâm ấn.Sau một thời gian tu tập,ngài ngộ được chân lý,thường vân du đây đó,và có tài xuất khẩu thành thơ,nhưng hành vi kỳ bí nên mọi người gọi là “Phật khùng”. ^