Mật tông
Các Bậc Đạo Sư Của Đại Thủ Ấn (Phần Một)
Nguyên tác : KEITH DOWMAN Minh họa : Hugh B.Downs Chuyển ngữ: Nguyên Thạnh Lê Trung Hưng
17/03/2553 03:55 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng
Các Bậc Đạo Sư Của Đại Thủ Ấn (Phần Một)
Mục lục
Xem toàn bộ

ÐẠI THỨ 19
THAGANAPA, Kẻ dối trá   

 

Rỏ nước vào trong tai
Nghiêng tai nước ra ngoài
Các hiện tượng đương thời
Cũng chỉ là hư dối
Sự thật là như vậy
Ngươi đã thấy đấy thôi.

 

Thaganapa sinh ra một gia đình nghèo khó ở miền đông Ấn Ðộ. Y kiếm sống bằng các thủ đoạn lừa đảo,gạt gẫm kẻ khác.Một ngày nọ,trong khi y đang ngồi bên một vệ đường suy tính mưu kế hại người,thì chợt có một nhà sư đi ngang qua chỗ của y.Sư hỏi:

-Chẳng hay hiền hữu làm gì mà ngồi nơi đây?

-Bạch đại đức! Xin ngài chớ hỏi! Tôi không quen nói sự thật.

-Này hiền hữu! Ðừng dối trá! Nếu hiền hữu nói những lời không thật,khi nghiệp đến, ngươi sẽ đoạ vào địa ngục.Càng dối trá càng nặng nghiệp,hậu quả là hơi thở luôn có mùi hôi hám,chẳng ai tin cẩn.Ruộng vườn của hiền hữu không còn phì nhiêu,màu mỡ, hạt giống không thể nảy mầm.Khi đoạ xuống địa ngục,lưỡi của hiền hữu sẽ bị cày xới

Nghe sư nói,Thaganapa hoảng kinh:

-Thưa thầy! Người ta gọi tôi là Thaganapa vì tôi là một kẻ luôn nói dối.Từ lâu nay đã thành thói quen e rằng khó sửa đổi.

-Ngươi có thể tu tập thiền định không?

-Thưa thầy!Thói quen ấy xem chừng khó bỏ.

-Không hề gì! Nếu biết quay đầu về với chánh pháp,kẻ nặng nghiệp cũng có thể tu tập.

Thaganapa vui mừng khẩn khoản:

-Ðệ tử cúi đầu xin thầy từ bi tế độ.

Sư dạy:

-Tất cả các pháp trong thế gian này vốn là hư huyễn,không thật,giống như những lời dối trá của ngươi từng thốt ra.Cũng thế,những gì ngươi cảm thọ,thấy,biết,nói,nghe bằng giác quan đều hư vọng,không có thực tính.Vậy từ nay,ngươi tập quán tưởng tất cả các pháp của thế gian đồng với sự hư dối.Thế gian này được cấu tạo bằng sự hư dối.Sau khi lãnh thọ giáo pháp,Thaganapa tu tập thiền định,suốt bảy năm,thời ngộ được các pháp vốn duyên hợp,hư dối,không bền,bèn tìm đến thầy mình xin ấn chứng.Nhưng sư bảo:

-Các pháp vốn không thật,không giả.Chân lý là chân lý.Không ai có thể tạo ra chân lý hay xác lập chân lý.Vì thế,ngươi hãy quán rằng cái mà ngươi tự cho là chứng ngộ cũng chỉ là một sự rỗng không.Một sự rỗng không từ trong bản thể,như vậy mới vào được đạo.