Mật tông
Các Bậc Đạo Sư Của Đại Thủ Ấn (Phần Một)
Nguyên tác : KEITH DOWMAN Minh họa : Hugh B.Downs Chuyển ngữ: Nguyên Thạnh Lê Trung Hưng
17/03/2553 03:55 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng
Các Bậc Đạo Sư Của Đại Thủ Ấn (Phần Một)
Mục lục
Xem toàn bộ

ÐẠI SƯ THỨ 4

DOMBIPA, Người cỡi cọp ^

Viên đá của nhà triết học

 Biến sắt trở thành vàng

   Năng lực tự nhiên của viên đá quí

Biến đam mê trở thành  tịnh thức.

 

Dombipa vốn là quốc vương xứ  Ma-kiệt-đà(Magadha) Ngài được Ðạo sư Vỉupakhai ngộ và tryền tâm ấn.Vị quốc vương ngộ đạo này thương yêu thần dân của ngài như  con đỏ . Tuy nhiên dân chúng vẫn không biết ngài là môn đồ của Mật giáo,mà chỉ biết ngài là vị vua hết lòng thương yêu và chăm lo đời sống nhân dân.Ðể đất nước có một cuộc sống an lạc, ngài cho vời viên đại thần đến và dạy rằng:

“Vì nghiệp quả đời trước nên đất nước ta thường xảy ra dịch bệnh và nạn đạo tặc.nay để tránh tai hoạ cho muôn dân,ngươi mau kíp đúc một cái chuông đồng lớn treo nơi một cây đại thụ.Mỗi khi thấy có hiện tượng nguy biến thời gióng chuông ấy lên,tức nhiên tai hoạ tiêu trừ.”

Viên đại thần y lệnh .Kể từ đó trong nước bớt nạn trộm,cướp và dịch bệnh.Cho đến  một ngày nọ, có một đàn hát rong từ phương xa đến để trình diễn cho nhà vua xem.Trong đám người hạ tiện ấy có một thiếu nữ 12 tuổi ,xinh đẹp diễm lệ,ai thoạt nhìn cũng không khỏi đem lòng yêu thương .nhà vua bèn tỏ ý nhận nàng về làm bầu bạn.Ngài bí mật lệnh cho bọn họ dâng nàng cho ngài.

Một kẻ trong bọn tâu rằng :

“ Ðại vương.Ngài là bậc cao quí.Chúng tôi chỉ là kẻ tôi tơ ùha tiệnï mà mọi người khinh khi.xa lánh.Cớ sao đại vương lại nghĩ đến  một việc kết hợp không tương xứng như thế?

Nhưng nhà vua cứ khăng khăng làm theo ý mình và ban vàng bạc cho đám hát rong.Sau đó,vua bí mật giấu nàng trong hậu cung suốt đến 12 năm sau,mọi người mới phát hiện ra sự có mặt của nàng.Tiếng đồn vang đi khắp nơi và họ kháo với nhau:

“Nhà vua đã chung sống với một người phụ nữ thuộc tầng lớp hạ tiện.Ðiều này thật khó dung thứ”

Vì cớ ấy.Trước áp lực thần dân và triều đình,nhàvua buộc phải thoái vị và giao quyền bính lại cho thái tử.Sau đó,nhàvua rời hoàng cung và cùng nàng phi ấy đi vào rừng để sống.Tại nơi hoang dã,cả hai cùng nhau tu luyện môn Du-già mật pháp (Tantric Yoga) trong 12 năm.

Một dạo sau đấy,kể từ khi vua thoái vị,đất nước lại lâm vào cảnh rối ren,triều thần hợp lại và quyết định thỉnh cầu cựu vương quay về chấp chính.Các sứ giả của triều đình đi vào rừng sâu để tìm ngài và khi gần đến nơi,họ nhìn thấy cựu vương đang ngồi thiền định dưới một gốc cây đại thọ,còn vị phi nữ của ngài đang bước trên những cánh sen để lấy nước sương mai về cúng dường chủ nhân của bà.Họ ngạc nhiên quay về tâu với triều đình.

Sau khi nghe các sứ giả thuật lại sự việc mà họ đã chứng kiến,quần thần cùng nhân dân trong xứ kéo nhau đi đón cựu vương.Nhận lời thỉnh cầu của dân chúng,nhà vua cùng người thiếp cưỡi trên mình một con bạch hổ,tay roi là một con bạch xà,rời khỏi khu rừng rậm.

Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh ấy điều không khỏi khiếp sợ.Chào hỏi mọi người xong,nhà vua phán:

“Ta đã phải mất đi địa vị cao quí chỉ vì sự kết hợp với người phụ nữ ở tầng lớp hạ tiện.Nay các ngươi yêu cầu ta trở lại ngai vàng là một điều không thích hợp.Chỉ có cái chết mới mong xoá bỏ những thành kiến về giai cấp.Vậy các ngươi hãy hoả chúng ta.”

Theo tập tục  Ấn Ðộ để xoá bỏ những dấu vết tội lỗi hoặc để chứng minh sự vô tội của mình,người ta đưa nạn nhân lên giàn hoả và đốt trong bảy ngày,nếu người ấy còn sống thì sẽ được thừa nhận là vô tội.

Lễ hoả thiêu nhà vua cùng người thiếp diễn ra trong suốt bảy ngày đêm.Ðến khi lửa tàn,mọi người đến gần quan sát.Họ thấy quanh thân thể của hai người dường như có một màn sương mong manh,y phục trên người của họ vẫn y nguyên không một vết xém.Mọi nghi ngờ về nhà vua đều tan biến trong lòng mọi người.Khi ấy nhà vua trỗi dậy, bước ra khỏi đống tro tàn và gọi mọi người lại bảo:

“Hỡi dân chúng mến yêu của ta.Nếu các người noi được gương tu tập của ta,thì ta sẽ ở lại trị vì các người,nhược bằng các ngươi không tự tu tập để tự  cứu lấy bản thân mình,thì sự có mặt của ta phỏng có ích gì.Quyền lực chính trị chỉ là một chút ít lợi lộc nhỏ nhoi.Công đức tu hành mới là to lớn.Vả lại,vương quốc của ta không phải là vương quốc của quyền lực mà là Vương quốc của Chân lý

Nói xong,vua liền từ biệt.

CHÚ GIẢI

Ơõ Aán Ðộ,người ta tin rằng tiếng chuông có khả năng xua đuổi tà ma và làm thanh tịnh tâm trí.Chiếc chuông mà Dombipa cho dựng lên có nhiều công năng như để cảnh giác nạn đạo tặc,báo động mối nguy  về thiên tai,dịch hoạ,hoặc xua đuổi các quỹ thần tà trược khi có dịch bệnh ,làm thanh tịnh tâm trí và tăng trưởng thiện nghiệp.Tiếng chuông ngân là biểu tượng của sự tỉnh thức (awareness) và khi nghe tiếng chuông  ngân,tâm bặt các niệm trần-ai để thâm nhập vào cảnh giới tịch tịnh tức không tính (Emptines). 

Ngoài ra,cuộc hôn nhân không cùng đẳng cấp là một điều cấm kỵ của xã hội đương đại,kẻ vi phạm sẽ bị mọi người khai trừ khỏi đẳng cấp và có khi trừng phạt nặng nề.Trong Phật giáo và đặc biệt đối với mật tông,cái khuynh hướng chống lại giai cấp không phải là sự đối kháng gay gắt nhằm lật đổ giai cấp hay cải tạo xã hội như các học thuyết chính trị.Vua bỏ ngôi,quan từ chức để đi tu chính là hành động từ bỏ giai cấp của mình  - một cách chống đối giai cấp.Nhưng đối với quần chúng thời ấy,sự chống đối này không bị ghép tội vì đây là sự miễn trừ đối với thần thánh.Hơn nữa,đối với người tu hành,muốn đạt tới Phật tính,điều căn bản là cần phải diệt các kiến chấp về giai cấp.Chính vì vậy các hành giả Du-già thường chọn người bạn đời,kẻ đạo hữu của mình từ giai tầng thấp hơn trong xã hội là để trưởng dưỡng cái tâm vô-phân-biệt (awareness of non –discrimination). 

Với các đặc kỹ tu tập của du-già,các hành giả biến Dục-Tưởng thành Trí-huệ. Ðối với một hành giả Du-già thì người vợ tinh thần (Mystic consort) hay đạo hữu ấy là sắc tướng của Nghiệp-Ấn (Karma Mudra) để ấn chứng các giai đạo tu tập của ba nghiệp  (thân,khẩu,ý).Người vợ tinh thần của Dombipa chính là hoá thân của Kim Cang Bồ-tát.Pháp tu của họ là kết hợp giữa lạc(Pleasure) và không tính (Emptiness). Phương pháp này dùng để kích động luồng hoả hầu (kundakini) ở trung tâm tình dục(sexual chakra) khiến nó làm lưu thông các luân xa (yếu huyệt)trong cơ thể. 

Theo tài liệu sử học thì Dombipa vốn là vua xứ Tripura,quê hương của đạo sư Virupa,vị thầy tế độ của Dombi.Tương truyền rằng sau khi hoàn thành nhiệm vụ giáo hoá thần dân trong nước,Dombipa cùng vợ ngài vân du khắp nơi dùng thần thông để lợi lạc quần sanh,nhiếp phục ngoại đạo và khai ngộ cho những kẻ có cơ duyên.Có lần ngài cỡi cọp bay lượn trên khung thành xứ Radha để nhiếp phục vị quốc vương xứ này.Và tại Karmataka miền nam Ấn Ðộä,Dombipa đã truyền giáo pháp cho năm trăm môn đồ.Dombipa còn được biết dười một danh hiệu khác,gọi là Dombi-Heruka. Dombipa nghĩa là chúa của Dombi.Và Dombi là tên của vợ ngài.Heruka là tiếng ghép giữa Samvara và Hevajra,đó cũng là pháp hiệu của một đạo sư (Siddha).Vì thế Dombi là Hevajra.

Dombi Heruka tạo lên nhiều bộ luận có liên quan đến Tantra Mẹ .Tác phẩm tiêu  biểu nhất là Ekavira –Saddha.Ngài sống vào cuối thế kỷ thứ 8 đến đầu thế kỷ thứ 9.