Thơ
Chiếc áo ân tình và trả lại áo đời
12/10/2016 08:06 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng


image

Một chiếc áo ân tình rớt xuống  

Ngược dòng đời dạ luống xót xa 

Vì người hay bởi tại ta ? 

Buồn vui thế sự vào ra sự thường 

Khi trở lại lòng vương tơ rối 

Nghĩa gì đâu vạn lối đi về 

Thân trần chân đất còn mê 

Tâm si nên nghĩ nảo nề nhân sinh 

Thôi thì giữ cái hình ảnh đẹp 

Văn không tròn để chép thành thơ 

Đạo đời như một giấc mơ 

Qua đêm quên sạch chữ ngờ thôi đau!

-----&-----

TRẢ LẠI ÁO ĐỜI

Áo đời trả lại cho đời 

Đôi vai trần tục bụi rơi bạc màu 

Tâm không vướng bận khổ đau 

Thản nhiên nhẹ bước nẻo vào chân như 

Người về bến giác buông thư 

Neo thuyền Bát Nhã niệm từ vị tha 

Sông sâu nước biếc hằng sa 

Đục trong lắng xuống theo đà ngược xuôi 

BẠCH VÂN NHI

Tiêu điểm:
Bao Hiem BSH
» Video
» Ảnh đẹp
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch