Thơ
Niệm Phật đêm trăng
Thích Chúc Luân
02/02/2010 15:29 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Chuông tọa thiền bỗng ngân vang nội giới

Hành giả chỉnh tề, nhiếp niệm thẳng lưng

Tiếng hô canh đầu, vang động núi rừng

Lặng yên trải khắp xôn xao cây lá

Ánh trăng mơ huyền tỏ ngời sáng lạ

Đất tơ mềm bỗng lặng sáng hạnh niềm

Đưa hồn đêm vào tịnh ý xuân thiên

Cho trăm nơi gởi lại trời hạnh ngộ

Cho lung linh trăng tỏa trời quang phổ

Sáng soi trâm miền cổ độ kỳ phương

Trăng thanh nghìn xưa sáng lại phi thường

Nam Mô A Di Đà tri thần chấn động

Như sông trào, thành oai hùng sức sống

Đưa hồn đêm vào vun vút vô biên

Hành giả hóa thân bay đến thánh hiền

Nam mô ngân mãi, chập chùng sóng biển

Hòa Nam đất lành, chói ngời hiển hiện

Thời gian chảy đọng, mở mắt tương lai

Cho muôn tâm sáng lạng trước Phật đài

Nơi Linh Sơn xưa, trăng vàng dịu tỏa

Mà an nhiên tự tại cõi tinh thần

Trời đến tinh thành mây bay khắp cõi

Muôn vì sao, chiếu biển tâm chói lọi

Thời gian ngưng đọng giới ý lắng thần

Tiếng niệm bay vào núi ngàn pháp thân

Từng Hành giả trở thành nguồn ánh sáng

Sáng soi cho Phật pháp rạng lời dâng

Tiếng niệm lắng sâu bát ngát hẹn chừng

Chào đón bình minh với nét vui mừng

Cho muôn lòng nở hoa từ tiếng niệm.

(Hà Thượng chí)
Đêm trăng 113/Canh Thìn

Tiêu điểm:
» Video
» Ảnh đẹp
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch