Thơ
Chân tánh
11/11/2013 15:54 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Xưa nay chân tánh thường không

Đâu từng sanh diệt ma mong tướng bình

Than này là pháp hữu tình

Pháp tánh đâu có diệt sinh bao giờ!

Tác giả: Thiền Sư Thuần Chân

Tiêu điểm:
» Video
» Ảnh đẹp
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch