Chư Phật-Thánh hiền
Những truyện về tôn giả Phú-lâu-na
14/07/2014 22:02 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Những truyện về tôn giả Phú-lâu-na

 

  


Hình thứ 19 thiếu, Tịnh sẽ tìm hình này. Khi nào tìm được Tịnh sẽ cho quý vị biết. 

Hình thứ 21 thiếu, Tịnh sẽ tìm hình này. Khi nào tìm được Tịnh sẽ cho quý vị biết.

nguồn:http://tuvahanh.com/

» Video
» Ảnh đẹp
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch