Tự viện-Pháp khí
Hình Ảnh: Tam Thập Tam Thân Quán Thế Âm tại tháp Hoà Bình - Nhật Bản
chuaminhthanh.com
12/04/2013 18:54 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

 Tuỳ Duyên Ứng Hiện là phương tiện để hoá độ chúng sanh của Đại Thừa Bồ Tát trên căn bản Từ Bi và Trí Tuệ. Cho nên Phẩm Phổ Môn Bồ tát Quán Thế Âm đã tuỳ duyên ứng hiện 33 thân để thuyết pháp giáo hoá chúng sanh trong Tam giới lục đạo. Từ Bi - Trí Tuệ cũng chính là căn bản tu tập của hành giả học Phật, vì vậy người Phật tử phải tu tập theo hạnh nguyện của Bồ tát Quán Thế Âm, thường phát nguyện rằng: "đẳng Quán Âm chi từ tâm, hạnh Phổ Hiền chi nguyện hải, tha phương thử giới, trục loại tuỳ hình, ứng hiện sắc thân, diễn dương diệu pháp".


Ban Biên Tập kính giới thiệu hình ảnh Tam Thập Tam Thân Quán Thế Âm Bồ Tát được điêu khắc bằng đá tại tháp Hoà Bình gần chân núi Phú Sĩ - Nhật Bản, do BBT nhiếp ảnh:

 

Xuân Nhâm Thìn
Video
Ảnh đẹp
Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển: