Tự viện-Pháp khí
Những kỷ lục Việt Nam ở chùa Bái Đính
23/01/2011 05:19 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Chùa Bái Đính được công nhận kỷ lục trồng nhiều cây bồ đề nhất. Dịp Đại lễ Phật đản Liên hiệp quốc tại Việt Nam vào ngày 17/5/2008, chùa đã trồng 100 cây bồ đề, chiết từ gốc bồ đề Ấn Độ. Số cây này hện nay đã lên đến hàng ngàn cây mọc xung quanh chùa
Chùa Bái Đính được công nhận kỷ lục trồng nhiều cây bồ đề nhất. Dịp Đại lễ Phật đản Liên hiệp quốc tại Việt Nam vào ngày 17/5/2008, chùa đã trồng 100 cây bồ đề, chiết từ gốc bồ đề Ấn Độ. Số cây này hện nay đã lên đến hàng ngàn cây mọc xung quanh chùa.
Bức tượng Phật Di Lặc bằng đồng lớn nhất.
Bức tượng Phật Di Lặc bằng đồng lớn nhất.
Bộ tượng A Nan - Ca Diếp bằng đồng lớn nhất: mỗi tượng nặng 30 tấn, cao 9m, đặt tại điện thờ Giáo chủ Thích ca Mâu ni.
Bộ tượng A Nan - Ca Diếp bằng đồng lớn nhất: mỗi tượng nặng 30 tấn, cao 9m, đặt tại điện thờ Giáo chủ Thích ca Mâu ni.
Chuông đồng lớn nhất, nặng 30 tấn.
Chuông đồng lớn nhất, nặng 30 tấn.
Giếng Ngọc lớn nhất với đường kính 35m;
Giếng Ngọc lớn nhất với đường kính 35m.
Chùa Bái Đính cò hành lang La Hán dài nhất với 500 vị La hán được tạc bằng đá xanh nguyên khối.
Chùa Bái Đính cò hành lang La Hán dài nhất với 500 vị La hán được tạc bằng đá xanh nguyên khối.
Tượng ông Thiện và ông Ác bằng đồng cao và nặng nhất, đặt nơi cổng tam quan chùa Bái Đính, mỗi pho nặng 20 tấn, cao 5,2m.
Tượng ông Thiện và ông Ác bằng đồng cao và nặng nhất, đặt nơi cổng tam quan chùa Bái Đính, mỗi pho nặng 20 tấn, cao 5,2m.
Tượng ông Thiện
Tượng ông Thiện.
Pho tượng Phật Thích ca Mâu ni bằng đồng cao và nặng nhất, 150 tấn.
Pho tượng Phật Thích ca Mâu ni bằng đồng cao và nặng nhất, 150 tấn.
Tượng Quan Thế Âm thiên thủ thiên nhãn bằng đồng dát vàng lớn nhất. Pho tượng nặng 80 tấn, cao 9,57m (tính cả bệ).
Tượng Quan Thế Âm thiên thủ thiên nhãn bằng đồng dát vàng lớn nhất. Pho tượng nặng 80 tấn, cao 9,57m (tính cả bệ).
Bộ tượng Tam thế bằng đồng lớn nhất, mỗi pho nặng 50 tấn.
Bộ tượng Tam thế bằng đồng lớn nhất, mỗi pho nặng 50 tấn.

Ảnh: Vietkings

Bao Hiem BSH
» Video
» Ảnh đẹp
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch