Tự viện-Pháp khí
Hoa Nghiêm Cổ Tự - Danh thắng Phật giáo Hàn quốc
Thích Vân Phong
20/12/2010 03:39 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Hoa Nghiêm Cổ Tự (Hwaeomsa Temple - 화엄사 - 华严寺) tọa lạc tại 12 Hwangjeon-ri, Masan-meon, Gurye-gun, Jeollanam-do, Hàn Quốc, nằm vị trí ở góc tây nam của Trí Dị Sơn (Jirisan - 지리산 - 智异山), một trong những ngôi Tổ đình  đầu tiên của Tông Thiền Tào Khê (Jogye-jong) Phật giáo Hàn Quốc, và là một trong 10 ngôi Cổ Tự nổi tiếng nhất của Phật giáo Hàn Quốc. It was reputedly founded in the year 544 by Yeongi Josa during the Silla dynasty. Ngôi Cổ tự này thành lập vào thế kỷ thứ VI năm (544),  năm thứ 5 của triều đại của vua Jinheung trong kỷ nguyên Silla (Tân La).Although it contains a number of intact relics from the Silla era, including several stupas and stone lanterns, most of the temple buildings were destroyed during the war with Japan from 1592-98. Nơi đây còn lưu giữ một số di tích còn nguyên vẹn từ thời Silla (Tân La), bao gồm nhiều bảo tháp và lồng đèn bằng đá, hầu hết các tòa nhà của chùa đã bị phá hủy trong chiến tranh với Nhật Bản Jeongyujaeran năm 1592- 1598. The wooden buildings seen today were mostly built in the 16th and 17th centuries. Các tòa nhà bằng gỗ nhìn thấy hôm nay là chủ yếu được xây dựng vào thế kỷ 16 và 17.

Address: 전남 구례군 마산면 황전리 12외.

Situated on the southwest corner of Bao gồm chính điện, ngôi Cổ Tự được xây dựng lại trong thời kỳ Joseon (Triều Tiên).


The path to the temple lies along the valley named Hwaeomsa Temple Valley. Đường dẫn đến ngôi Cổ Tự nằm dọc theo thung lũng có tên Hoa Nghiêm Tự (Hwaeomsa). It also takes you to Nogodan Plateau of Mt. Kế đến là Lão Cô Đàn (Nogodan) "Nogo là mẹ của Park Hyeokgeose, người sáng lập huyền thoại của Vương quốc Silla" cao nguyên của Jirisan. Jirisan (Trí Dị Sơn). With Korean traditional straw-roofed houses and a water mill, you can find a cozy place named Siuidongsan, which means the Hill of Poetry, to take a rest at your right on the way to the temple. Với nhà truyền thống Hàn Quốc mái rơm và một nhà máy nước, có thể tìm một nơi ấm cúng đặt tên Siuidongsan, có nghĩa là một nơi nghỉ ngơi  rất nên Thơ, để có một phần còn lại ở bên phải trên đường vào chùa.


Beyond this area is the main gate of Hwaeomsa Temple, Iljumun Gate, and a long stonewall. Ngoài khu vực này là cổng chính của Hoa Nghiêm Cổ Tự (Hwaeomsa). Entering the main gate, you can find Geumgangmun Gate and the stairs going up to Bojeru. Bước vào cổng chính, sẽ nhìn thấy Kim Cang Môn (Geumgangmun) và cầu thang đi lên Phổ Tế Lầu (Bojeru). At the top of the stairs, there are the main building Daeungjeon and Gakhwangjeon Pavilion. Ở đầu cầu thang, lên Đại Hùng Điện (Daeungjeon) và Giác Hoàng điện (Gakhwangjeon) (1).

In front of Gakhwangjeon Pavilion is the largest light made of stone in Korea. Ở phía trước của Giác Hoàng Điện (Gakhwangjeon) là ngọn đèn truyền đăng tỏa sáng được làm bằng đá lớn nhất ở Hàn Quốc. In addition, there are many national treasures here including the Sasaja Samcheung (3-story) Stone Pagoda, which is situated at the hill called Hyodae. Ngoài ra, còn có nhiều bảo vật quốc gia ở đây bao gồm cả các Samcheung Sasaja (Tháp 3 tầng có 4 con Sư Tử đội), mà là nằm ở đồi gọi là Hyodae. The main building Daeungjeon and Bojeru is magnificent and graceful. Đại Hùng Điện (Daeungjeon) và Phổ Tế Lầu (Bojeru) thật là trang nghiêm hùng vĩ và hài hòa với rừng núi thiên nhiên.

Đây là một tòa nhà hai tầng với 7 phòng ở phía trước và 5 phòng bên, và được xây dựng trên nền tảng đá đó được thực hiện thời đại Tân La (Silla).

Những mái nhà hình chữ Bát  '八' từ phía bên, là một mái nhà thật trang nhã.

Tòa nhà này được xây dựng theo phong cách khung đa phức hợp vì những trụ cột hỗ trợ các mái hiên được đặt không chỉ ở ngược của các trụ cột, nhưng lại cũng trong số các trụ cột.

Các trụ cột được thiết kế phức tạp đã được hỗ trợ đầy đủ các mái hiên trụ vững xem rất ấn tượng bởi sự bền chắc.


Trần nhà hình chữ Tỉnh '井', uốn cong và dốc cạnh, là những kỹ năng hiếm có ở Hàn Quốc.

Tòa nhà được xem là một mảnh tuyệt vời của tác phẩm  kiệt tác tráng lệ và kỹ năng nghệ thuật của nó.

 

Hoa Nghiêm Cổ Tự (Hwa-eomsa) luôn tô điểm cho cảnh quan đẹp với thiên nhiên xung quanh.

 

Hiện nay Tổ đình Hoa Nghiêm là một trong những Trường đại học Phật giáo hệ Đại thừa nổi tiếng ở Hàn Quốc. Tăng chúng vân tập hàng trăm và mỗi ngày tứ chúng vây quanh tu tập, tứ thời hương hoa tỏa khắp, chuông trống rền vang, pháp âm thường chuyển, Long thiên, Hộ pháp luôn túc trực để ủng hộ Tam Bảo, ai ai đến đây đều phải chấp tay cung kính quy y và niệm khởi Từ bi để lòng mãi thanh thoát, hòa nhịp cùng thiên nhiên núi rừng Jirisan, Hoa Nghiêm Cổ Tự luôn tỏa chiếu ánh Từ quang trùm khắp pháp giới góp phần xây dựng cõi Tịnh Độ nhân gian :

Cõi Ta Bà có tòa Cực Lạc,

Dòng sông mê biển giác chẳng xa.

Y theo giáo pháp Thích Ca,

Tự nhiên bản tánh Di Đà phóng quang.

(sám Thảo Lư)

(1). Thiền sư Bích Nham hiệu Giác Tánh (Byeogam - Gakseong 1575-1660) Ngài đã thành công ước nguyện để khôi phục lại ngôi Hoa Nghiêm Cổ tự. Ngài là một trong những Cao Tăng thạc đức quý giá nhất của thế kỷ 16, với sự đóng góp trong việc Hộ quốc an dân & xây dựng tòa nhà Phật giáo Hàn Quốc.

 

Ngài là cánh tay đắc lực trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược của Nhật Bản ở tuổi 19. Ngài là nhà sư Phật giáo gia nhập quân đội trong năm 1593, và sau đó phục vụ ngành hải quân. After the war he rose to be commander of all Buddhist forces, where from 1624–26 he fortified the fortress of Namhansanseong and built nine ancillary Buddhist temples, for which he was given the highest honors by the throne.

Sau chiến tranh Ngài được triều đình và Phật giáo tôn vinh để chỉ huy tất cả lực

lượng Phật giáo, năm 1624-1626 Ngài củng cố pháo đài của Namhansanseong và xây dựng 9 ngôi chùa Phật giáo xung  quanh pháo đài,  Ngài được tôn kính  vinh dự cao nhất của Triều đình sắc phong. In the 1627 Manchu invasion he fought to repulse the invaders, serving as a general of Buddhist forces. Trong cuộc xâm lược Mãn Châu năm 1627 Ngài đã tập hợp các lực lượng Phật giáo và kêu gọi tinh thần : "Phụng đạo - Yêu nước" nhằm bảo vệ Tổ quốc để đẩy lùi những kẻ xâm lược.

 Following these conflicts, he used his influence as the highest and most respected Buddhist monk of Joseon to restore monasteries across the kingdom. Sau cuộc chiến tranh, đất nước thanh bình, Ngài đã dùng sự ảnh hưởng uy tín của mình để tập hợp của các lực lượng Phật giáo, khôi phục lại các Tự viện trên khắp vương quốc :

- Từ năm 1622-1631, Ngài xây dựng lại Tổ đình Tăng Bảo Tòng Quảng Tự (松廣寺 - Songgwangsa).

 

 - Từ năm 1630-1636, Ngài xây dựng lại Tổ đình Hoa Nghiêm Cổ Tự (Hwaeomsa).

- Năm 1641 Ngài  Trùng tu  Song Khê Tự ( - Ssanggyesa).

- Từ năm 1642-1644, Ngài  xây dựng lại ngôi đại Tùng Lâm Tòng Quảng Tự (松廣寺 - Songgwangsa). In his final years, he returned to Hwaeomsa where it is believed he spurred the painting of the new Hwaeomsa gwaebul , his full title prominently written in the hwagi . [ 10 ] Trong những năm cuối cùng của Ngài trở về Tổ đình Hoa Nghiêm Cổ Tự (花嚴 - Hwaeomsa).

Việc Phật sự hanh thông này, chư tôn Thiền đức và tứ chúng Phật tử và Vua quan, dân chúng lúc bấy giờ vô cùng kính trọng, cùng ngưỡng mộ công đức của Ngài.. From 1622–31 he rebuilt the temple of Songgwangsa and Hwaeomsa from 1630–36; in 1641 he repaired Ssanggyesa ; and from 1642–44 he rebuilt the temple of Sogwangsa .

 

Cuộc đời và sự nghiệp của Thiền sư Bích Nham hiệu Giác Tánh (Byeogam - Gakseong) một vị Cao Tăng Thạc đức đã để lại dấu ấn vàng son không phai mờ trong tâm trí người dân Hàn Quốc, mãi là tấm gương sáng đạo hạnh Phụng đạo - Yêu nước để soi đường cho hậu thế.

Trân trọng kính mời quý đọc giả chúng ta cùng nhau chiêm bái Thánh tích Hoa Nghiêm của Phật giáo Hàn Quốc qua hình ảnh sưu tập :

 2.jpg

11.jpg

3.jpg

10.jpg

13B.jpg

14.jpg

11B.jpg

8B.jpg

15.jpg

4.jpg

18.jpg

Korea-Hwaeomsa_41.jpg

9.jpg

Korea-Hwaeomsa_56.jpg

Korea-Hwaeomsa_85.jpg

8.jpg

Korea-Hwaeomsa_67.jpg

Korea-Hwaeomsa_84.jpg

16.jpg

Korea-Hwaeomsa_32.jpg

Korea-Hwaeomsa_62.jpg

Korea-Hwaeomsa_33.jpg

Korea-Hwaeomsa_87.jpg

12.jpg

Korea-Hwaeomsa_76.jpg

Korea-Hwaeomsa_85.jpg

Korea-Hwaeomsa_55.jpg

Korea-Hwaeomsa_69.jpg

Korea-Hwaeomsa_92.jpg

       11.08.2010

  Thích Vân Phong

 

Bao Hiem BSH
» Video
» Ảnh đẹp
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch