Nhạc
11/06/2013 20:57 (GMT+7)
Thần chú Vajrasattva phải được đọc ít nhất 21 lần hay 108 lần. Càng nhiều càng tốt. Pháp tu này nên được thực hành hàng ngày hay làm thời sám hối mỗi tháng 4 lần. Nếu có thể thì hãy nhập thất tu trì. Tác dụng của thần chú Kim Cang Tát Đoả giúp cho người trì tụng được trừ đi những tội lỗi họ đã phạm phải. Nếu mỗi ngày trì tụng 7 lần thần chú này mọi lỗi trong ngày đó đều được sám hối. Tụng trì nhiều sẽ có công năng hoá giải mọi sự xui, hạn, nghiệp ác. Thần chú này tịnh hoá, giải trừ nghiệp chướng, oán gia trái chủ từ nhiều đời, nhiều kiếp.
Bát Nhã Tâm Kinh (Phạn ngữ + Phụ đề tiếng Việt)
13/03/2013 09:54 (GMT+7)
Bát Nhã Ba La Mật Ða Tâm Kinh (Prajnaparamitahridaya Sutra) là một trong các kinh căn bản và phổ thông của Phật Giáo Ðại Thừa. Bài kinh nầy là một trong các bài kinh của bộ Bát Nhã kết tập tại Ấn Ðộ qua bảy thế kỷ, từ năm 100 T.C.N. đến 600 C.N. Khi được truyền sang Trung Hoa, Tâm Kinh đã được nhiều vị cao tăng chuyển dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Hán: ngài Cưu Ma La Thập dịch vào khoảng năm 402-412 C.N., ngài Huyền Trang dịch năm 649 C.N., ngài Nghĩa Huyền (700 C.N.), ngài Pháp Nguyệt (732 C.N.), ngài Bát Nhã và Lợi Ngôn (790 C.N.), ngài Trí Tuệ Luận (850 C.N.), ngài Pháp Thành (856 C.N.) và ngài Thi Hộ (980 C.N.). Trong các bản dịch nầy, bản dịch của ngài Huyền Trang là phổ thông nhất.

Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật
24/12/2012 10:18 (GMT+7)

Lăng Nghiêm Thập Chú
02/11/2011 14:43 (GMT+7)

Án Ma Ni Bát Di Hồng
16/10/2011 07:42 (GMT+7)

Chú Vãng Sanh
10/10/2011 04:07 (GMT+7)
Niệm A Di Đà Phật
05/10/2011 11:08 (GMT+7)


Sám Hối Phát Nguyện
25/09/2011 23:44 (GMT+7)
Niệm Thích Ca Mâu Ni Phật
24/09/2011 11:24 (GMT+7)Niệm Phật A Di Đà (Hoa Ngữ)
12/04/2011 11:42 (GMT+7)
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật
25/09/2010 23:35 (GMT+7)

 Về trang trước     Về đầu trang      Trang[1] 2  
» Video
» Ảnh đẹp
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch