Chùa Việt tại hải ngoại
Pháp: Tăng thân Làng Mai đến hoàng pháp tại Anh quốc
14/03/2011 05:18 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Trong tháng 3-2011, một số Sư thầy và Sư cô ở Làng Mai, Pháp quốc sẽ đến hoằng pháp tại sáu trường đại học ở Anh quốc. Sáu trường Đại học ấy là: Đại học Sussex, Đại học Leeds, Đại học Oxford, Đại học Cambridge, Đại học Soas và Đại học Imperial.


wwwP.jpg

Trong chuyến hoằng pháp lần này, Tăng thân Làng Mai sẽ hướng dẫn thiền tập, hướng dẫn phương pháp sống chánh niệm cho các bạn sinh viên và cán bộ công nhân viên của các trường đại học. Bên cạnh đó còn có tổ chức các buổi pháp thoại, các cuộc hội thảo chia sẻ kinh nghiệm tu tập và giải tỏa những vấn đề rắc rối trong cuộc sống theo lời Phật dạy. Quý thầy và quý sư cô Làng Mai sẽ hướng dẫn thiền tọa, thiền hành trong chánh niệm, thiền buông thư và ăn cơm trong chánh niệm tại các trường đại học mà họ đến thăm.

Hoàng Lam (Theo Uk.wkup.org)-Giác Ngộ -

Xuân Nhâm Thìn
Video
Ảnh đẹp
Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển: