Thông báo
Bình Dương: HT. Giác Liêm giảng tại đạo tràng an cư kiết hạ
Ngọc An
26/06/2017 09:33 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Sáng ngày 23/6/2017 nhằm ngày 29/05/ Đinh Dậu, HT. Thích Giác Liêm, Ủy viên HĐTS, Phó văn phòng 2 TWGHPGVN đã có một bài thuyết giảng hơn một giờ đồng hồ chia sẻ những kinh nghiệm hành trang trong mùa an cư cho toàn thể Tăng Ni hành giả an cư tập trung tại chùa Hội Khánh (Tượng Phật Niết Bàn).image


Nhân ngày bố tát đầu tiên của trường hạ, Đại đức trụ trì chùa Tây Tạng hiệp cùng môn đồ tứ chúng đối trước Chư tôn đức trong Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương cùng toàn thể thiền đường nhị bộ đại chúng an cư dâng lên lời tác bạch tưởng nhớ Tôn sư  trong ngày lễ tiểu tường Hòa Thượng Thượng Như hạ Trạm. 

Tiếp theo chương trình, Hòa thượng Thích Huệ Thông, Trưởng Ban trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương, thay lời Ban tổ chức trường hạ tỉnh Bình Dương  đón tiếp Hòa thượng Thích Giác Liêm vì thương tưởng đến Phật giáo Bình Dương đã hoan hỷ trở về hướng dẫn kinh nghiệm tu tập trong mùa an cư, chia sẻ những điều pháp làm hành trang trong đoạn đường hoằng dương chánh pháp cho các hành giả. 


Hòa thượng Thích Giác Liêm đã gửi lời chúc mừng và tán thán Ban trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương đã khai giảng 04 điểm an cư với số lượng gần hơn 780 hành giả.

Trong bài giảng, Hòa thượng đã đề cập đến giới luật đóng một vai trò rất quan trọng, giới luật là mạng mạch của Phật pháp. Giới luật còn thì Phật pháp còn, giới luật mất thì Phật pháp mất. Đức Thế Tôn đã dạy rằng: “Tất cả các đệ tử của Phật phải nương vào giới luật để làm thầy”.  Nơi nào giới luật được nghiêm minh hành trì thì  nơi đó Phật pháp được xương long. Trong tinh thần thượng tôn giới luật thì vấn đề hạ an cư là rất quan trọng đối với đời sống của người xuất gia hàng Tỳ Kheo. Đức  Phật đã dạy thì hàng Tỳ Kheo phải cấm túc an cư hàng năm để trau dồi Giới – Định – Tuệ, trưởng dưỡng đạo tâm, tăng trưởng đạo lực. Hạ an cư xuất hiện ngay từ khi Phật thành đạo, vào thời gian đó đức Phật đã an cư kết hạ cùng chư Tăng và phép hạ an cư đó vẫn được duy trì cho đến ngày hôm nay.


Với kinh nghiệm an cư thời xưa, tổng hợp các giáo pháp do đức Phật khi còn tại thế giảng dạy cho hàng đệ tử, Hòa thượng đã sách tấn đến chư hành giả an cư thúc liễm thân tâm trao giồi hạnh lành để trở thành những người con ưu tú của đức Phật thông qua Giới – Định – Tuệ, phải tu tập theo pháp duyên khởi thấu hiểu các pháp do duyên sanh, và cũng do duyên mà diệt.

» Video
» Ảnh đẹp
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch